Locul unde PSD şi PNL se bat pe viaţă şi pe moarte

0
217

În Man­ga­lia, pri­ma­rul PSD are cel mai înve­rşu­nat adver­sar într-un inde­pen­dent spri­ji­nit de PNL.

Cea mai apri­gă bătă­lie elec­to­ra­lă se înre­gis­trea­ză la Man­ga­lia, unde un inde­pen­dent, Cris­ti­an Radu, susţi­nut de PNL, a ajuns “duş­ma­nul” cel mai temut al actu­a­lu­lui pri­mar PSD Mihai Cla­u­diu Tusac.

Nici nu-şi aga­ţă bine ban­ne­re­le sau îşi lipeş­te afi­şe­le Cris­ti­an Radu, că poli­ţia loca­lă a pri­ma­ru­lui, aju­ta­tă cu spor de o agenţie de pază, dis­tru­ge totul.

Aşa că afi­şa­je­le stra­da­le sunt păzi­te, de‑o par­te şi de alta de “muş­chiu­loşi fio­roşi” gata să sară la băta­ie.

Pri­ma­rul PSD ţine cu atâ­ta înve­rşu­na­re la fun­cţie încât cere aju­to­rul preşe­din­te­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, prim-vice­preşe­din­te­le PSD Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu.

Lui Tusac i se pare firesc să‑i cea­ră şefu­lui său pe linie poli­ti­că să‑l pedep­sea­că pe coman­dan­tul poli­ţi­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, comi­sar şef Nico­lae Pes­ca­ru.

Vă rugăm să ne spri­ji­ni­ţi prin pâr­ghi­i­le lega­le de care dis­pu­neţi în vede­rea efec­tuă­rii unui con­trol şi a luă­rii măsu­ri­lor care se impun”, îi scrie Tusac lui Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu.

Toţi dau cado­uri şi se acu­ză de mită

Apoi anu­nţă pre­sa că, la fel ca Radu Mază­re la Con­stanţa, împar­te pache­te cu ali­men­te pen­sio­na­ri­lor. Cică nu ar fi vor­ba de mită elec­to­ra­lă, “poma­na” este apro­ba­tă prin hota­râri ale con­si­li­u­lui local încă din apri­lie.

Autor: Feri Pre­des­cu.

Citi­ţi mai mult în: evz.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply