Litoralul pentru toţi”

0
231

Repre­zen­tanţii patro­na­te­lor şi agenţi­i­lor de turism au lan­sat, ieri, pro­gra­mul „Lito­ra­lul pen­tru toţi”, edi­ţia de pri­mă­va­ră 2012. Cei care doresc să achi­zi­ţio­ne­ze o vacanţă la mare în cadrul pro­gra­mu­lui bene­fi­ci­a­ză, pen­tru un pachet de şase nopţi de caza­re, de preţuri cuprin­se între 179 lei la hote­lu­ri­le de o stea şi 549 lei la cinci ste­le, tari­fe iden­ti­ce cu cele prac­ti­ca­te anul tre­cut.

Ast­fel, pen­tru un hotel de o stea, tari­ful fără mic dejun este de 179 lei, iar la o uni­ta­te cla­si­fi­ca­tă la două ste­le, este de 209 lei, tot fără mic dejun, şi de 279 lei cu mic dejun inclus. La hote­lu­ri­le de trei ste­le, tari­ful este de 379 lei pen­tru cele şase nopţi de caza­re şi mic dejun. Uni­tă­ţi­le cla­si­fi­ca­te la patru şi cinci ste­le s‑au înscris în pro­gram cu preţuri de 439 lei, res­pec­tiv 549 lei, cu mic dejun inclus.

Ca şi în anii pre­ce­denţi, în cadrul pro­gra­mu­lui „Lito­ra­lul pen­tru toţi”, turi­ş­tii bene­fi­ci­a­ză de un vou­cher de atra­cţii (intra­re gra­tu­i­tă la unul din­tre obiec­ti­ve­le de inte­res turis­tic din zona Dobro­gea: Acva­riu, Muze­ul de Isto­rie şi Arhe­o­lo­gie, Muze­ul de Artă Popu­la­ră etc.) ofe­rit de Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa. Pro­gra­mul este deru­lat de Aso­ci­a­ţia Lito­ral-Del­ta Dună­rii, Fede­ra­ţia Patro­na­te­lor din Turis­mul Româ­nesc, Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă a Agenţi­i­lor de Turism şi patro­na­te­le de pe Lito­ral.

Marti, 01 Mai 2012, Anca-Adi­na JITARU, tele­gra­fo­n­li­ne.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply