IOAN MANG A DEMISIONAT de la conducerea Ministerului Educaţiei. LIVIU POP, MINISTRU INTERIMAR

0
207

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a anu­nţat că Ioan Mang a soli­ci­tat să fie eli­be­rat din pos­tul de minis­tru al Edu­ca­ţi­ei, cere­re pe care a acceptat‑o pen­tru a‑i per­mi­te aces­tu­ia ca, fără pre­siu­nea por­to­fo­li­u­lui, să “res­ta­bi­leas­că ade­vă­rul” în urma acu­za­ţi­i­lor de pla­gi­at.

Inte­ri­ma­tul la con­du­ce­rea minis­te­ru­lui va fi asi­gu­rat de către minis­trul dele­gat pen­tru Dia­log Soci­al, Liviu Pop, urmând ca în ter­me­nul legal de 45 zile să fie nomi­na­li­zat un alt minis­tru.

Pon­ta a pre­ci­zat că asi­gu­ra­rea inte­ri­ma­tu­lui de către Liviu Pop a fost accep­ta­tă de preşe­din­te­le Tra­ian Băsescu.

Arti­co­lul inte­gral, pe Medi­a­fax, 15.05.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply