Gheorghe Albu a fost numit secretar de stat. Vezi ce eliberări şi numiri în funcţie a semnat Victor Ponta

0
249

Pri­mul-minis­tru Vic­tor Pon­ta a sem­nat, astăzi, o serie de eli­be­rări din fun­cţie:

- Csu­tak-Nagy Las­z­lo din fun­cţia de vice­preşe­din­te, cu rang de sub­se­cre­tar de stat, la Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor;

- Cor­ne­liu Cei­ca din fun­cţia de vice­preşe­din­te, cu rang de sub­se­cre­tar de stat, la Auto­ri­ta­tea Natio­na­lă Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor;

- Valen­tin Moca­nu din fun­cţia de secre­tar de stat la Minis­te­rul Mun­cii, Fami­li­ei şi Pro­te­cţi­ei Soci­a­le;

- Bar­na Tan­c­zos din fun­cţia de secre­tar de stat la Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii Rura­le;

- Octa­vian Liviu Bum­bu din fun­cţia de secre­tar de stat la Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii Rura­le.

Tot astăzi, Pri­mul-minis­tru Vic­tor Pon­ta a sem­nat o serie de numi­ri în fun­cţii:

- Vla­di­mir Ale­xan­dru Mănăs­ti­rea­nu — vice­preşe­din­te, cu rang de sub­se­cre­tar de stat, la Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor;

- Mari­an Pin­tur — vice­preşe­din­te, cu rang de sub­se­cre­tar de stat, la Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor;

- Geor­ge­ta Bra­tu — secre­tar de stat la Minis­te­rul Mun­cii, Fami­li­ei şi Pro­te­cţi­ei Soci­a­le;

- Dumi­tru Daniel Bota­no­iu — secre­tar de stat la Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­ta­rii Rura­le;

- Ghe­or­ghe Albu — secre­tar de stat la Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii Rura­le.

Citeş­te arti­co­lul com­plet în Ziua de Con­stan­ta, Luni, 21 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply