Decizie a Autorităţii Electorale Permanente: Referendumul dorit de Tusac nu se poate desfăşura la un loc cu alegerile locale

0
202

Pri­ma­rul în fun­cţie al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia îşi vede peri­cli­tat visul de a orga­ni­za refe­ren­du­mul pri­vind rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu Cal­la­tis Therm în ace­lea­şi secţii în care se desfă­şoa­ră ale­ge­ri­le loca­le de pe 10 iunie. Deci­zia apa­rţi­ne Auto­ri­tă­ţii Elec­to­ra­le, care a răs­puns ast­fel unei adre­se tri­mi­se foru­ri­lor supe­ri­oa­re de către Biro­ul Elec­to­ral de Cir­cum­scri­pţie Judeţea­nă Con­stanţa şi a fost publi­ca­tă de con­si­li­e­rul PNL Lucian Vişa, pe blo­gul său.

În cazul orga­ni­ză­rii unui refe­ren­dum local, biro­u­ri­le elec­to­ra­le se con­sti­tu­ie potri­vit pre­ve­de­ri­lor art.26 şi 27 din Legea nr.3/2000, sepa­rat de cele con­sti­tu­i­te pen­tru ale­ge­rea auto­ri­tă­ţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, se ara­tă în docu­men­tul Auto­ri­tă­ţii Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te.

Sur­sa: repli­caon­li­ne, 31 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply