Comunicat de presă: Partidul Verde, organizaţia municipală Mangalia

0
247
Comunicat de presă,

În urma publi­că­rii în zia­re­le din jude­țul Con­stan­ța a mate­ri­a­lu­lui „Cris­ti­an Radu şi‑a lan­sat can­di­da­tu­ra la Pri­mă­ria Man­ga­lia”, Par­ti­dul Ver­de, fili­a­la Man­ga­lia, prin dom­nul Dör­ner Mari­an, pre­șe­din­te­le aces­tu­ia, dezmin­te pre­zen­ța repre­zen­tan­ți­lor Par­ti­du­lui Ver­de la lan­sa­rea lui Cris­ti­an Radu, din ziua de 12 mai 2012.

Dom­nul Dör­ner Mari­an ne‑a decla­rat: „ Niciun repre­zen­tant al PV Man­ga­lia nu a fost împu­ter­ni­cit să repre­zin­te PV la acel eve­ni­ment (n.r.-lansarea lui Radu Cris­ti­an) și nici nu a fost pre­zent. Dezmin­tim total ori­ce decla­ra­ție prin care se afir­mă că sus­ți­nem pe Radu Cris­ti­an si pro­gra­mul poli­tic al aces­tu­ia. De ase­me­nea, cer repre­zen­tan­ți­lor PNL Man­ga­lia, sa mă con­sul­te îna­in­te de a face decla­ra­ții care ar impli­ca Par­ti­dul Ver­de în eve­ni­men­te­le din Man­ga­lia ”.

A se vedea si: http://www.replicaonline.ro/partidul-verde-il-sustine-pe-iorgus-la-mangalia-64959/

 14 mai 2012, Biro­ul de pre­să al Par­ti­du­lui Ver­de, Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply