Cel mai scurt si cel mai bun discurs

0
93
Booking.com

Buge­tul tre­bu­ie echi­li­brat,

Teza­u­rul tre­bu­ie rea­pro­vi­zio­nat,

Dato­ria publi­că tre­bu­ie micşo­ra­tă,

Aro­ganţa fun­cţio­na­ri­lor publici tre­bu­ie mode­ra­tă şi con­tro­la­tă,

Aju­to­rul dat altor ţări tre­bu­ie eli­mi­nat, pen­tru ca Roma să nu dea fali­ment.

Oame­nii tre­bu­ie să înveţe din nou să mun­ceas­că, în loc să tră­i­as­că pe spi­na­rea sta­tu­lui.”

(Cice­ro, anul 55 îna­in­te de Hris­tos).

În con­clu­zie… Nimic nu s‑a modi­fi­cat de 2.067 de ani !!!

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele