Bogdan Huţucă, noul prefect al judeţului Constanţa

0
115
Ce spune finanţistul despre numire: “Nu am să fac altceva decât să asigur funcţionarea Instituţiei Prefecturii conform prevederilor legale”
Bogdan Huţucă, noul prefect al judeţului Constanţa

Exe­cu­ti­vul a adop­tat în şedinţa de Guvern din 8 mai 2012 o serie de hotă­rări de Guvern pri­vind înce­ta­rea exer­ci­tă­rii, cu carac­ter tem­po­rar sau defi­ni­tiv, a unor fun­cţii publi­ce de pre­fect sau sub­pre­fect, pre­cum şi numi­ri, cu carac­ter tem­po­rar, în aces­te fun­cţii publi­ce.

În cazul judeţu­lui Con­stanţa, pos­tul de pre­fect a reve­nit libe­ra­li­lor, PSD Con­stanţa renu­nţând la a mai avea pre­tenţii.

Prin urma­re, a fost adop­ta­tă hotă­rârea pri­vind exer­ci­ta­rea, cu carac­ter tem­po­rar, în con­di­ţi­i­le legii, a fun­cţi­ei publi­ce de pre­fect al judeţu­lui Con­stanţa de către dom­nul Huţu­că Bogdan Iuli­an — direc­to­rul gene­ral al Dire­cţi­ei Finanţe­lor Publi­ce Con­stanţa.

Refe­ri­tor la noua sa fun­cţie, Bogdan Huţu­că a decla­rat, pen­tru Repli­ca: Nu am să fac alt­ce­va decât să asi­gur fun­cţio­na­rea Insti­tu­ţi­ei Pre­fec­tu­rii con­form pre­ve­de­ri­lor lega­le.

Vom reve­ni.

Repli­ca, 11 mai 2012.

https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele