Zi decisivă pentru Cabinetul Ungureanu

0
236

Parlamentul votează moţiunea de cenzură a USL “Opriţi Guvernul şantajabil. Aşa nu, niciodată!”

Aflat de mai puţin de trei luni în frun­tea Guver­nu­lui, pre­mi­e­rul Mihai Răzvan Ungu­rea­nu se con­frun­tă astăzi cu pri­ma sa moţiu­ne de cen­zu­ră. Came­ra Depu­ta­ţi­lor şi Sena­tu­lui reu­ni­te în şedinţă comu­nă vor dez­ba­te şi supu­ne la vot moţiu­nea de cen­zu­ră a USL  inti­tu­la­tă “Opri­ţi Guver­nul şan­ta­ja­bil. Aşa nu, nici­o­da­tă!”. Deşi pre­mi­e­rul Ungu­rea­nu decla­ra mier­curi că nu se sim­te emoţio­nat de moţiu­ne, ci de alte­le, şeful Exe­cu­ti­vu­lui ar avea totu­şi de ce să se tea­mă pen­tru vii­to­rul lui de prim-minis­tru. Dacă la înce­pu­tul săp­tămâ­nii şanse­le ca moţiu­nea să trea­că erau mai mici, lucru­ri­le s‑au schim­bat între timp.

Vice­preşe­din­te­le PNL, Dan Radu Ruşa­nu, a decla­rat ieri că USL mai are nevo­ie de patru voturi pen­tru ca moţiu­nea de cen­zu­ră a USL să fie adop­ta­tă de Par­la­ment. El şi‑a expri­mat însă spe­ranţa că astăzi USL va avea numă­rul de voturi “pen­tru” cerut de Con­sti­tu­ţie – 231 –ca moţiu­nea să fie adop­ta­tă, iar Guver­nul Ungu­rea­nu să fie demis. Sur­se par­la­men­ta­re spun însă că USL ar avea nu numai nece­sa­rul de voturi “pen­tru” cerut de Con­sti­tu­ţie, ci şi vreo cinci pes­te, dar nu a dorit să facă public acest lucru, deo­a­re­ce votul este secret, cu bile şi ar putea apă­rea sur­pri­ze.

Foto: Kari­na Kna­pek / Intact Ima­ges

Arti­co­lul inte­gral: jurnalul.ro, 27.04.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply