Uniforma, obligatorie pentru elevi

0
227

Guver­nul susţi­ne ini­ţi­a­ti­va legi­sla­ti­vă a mai mul­tor par­la­men­tari de intro­du­ce­re a ţinu­tei şco­la­re obli­ga­to­rii în şcoli, ini­ţi­a­ti­va apa­rţinând însă comi­te­te­lor şco­la­re şi părinţi­lor, iar preş­co­la­rii şi ele­vii pro­ve­nind din fami­lii cu veni­turi mici vor pri­mi fon­duri pen­tru achi­zi­ţio­na­rea uni­for­me­lor.

 

(Ima­gi­ne: Arhi­va Medi­a­fax foto)

Exe­cu­ti­vul a for­mu­lat, în şedinţa de marţi, un punct de favo­ra­bil ini­ţi­a­ti­vei legi­sla­ti­ve depu­se de un grup de par­la­men­tari ai PDL, UDMR şi ai mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le pri­vind intro­du­ce­rea ţinu­tei şco­la­re obli­ga­to­rii în învă­ţămân­tul gene­ral, liceal, pro­fe­sio­nal obli­ga­to­riu de stat şi pri­vat.

Arti­co­lul inte­gral: mediafax.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply