Tusac face trotuare de lux în staţiunea Neptun

0
227

Pla­nul pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, de a lăţi stra­da care stră­ba­te Nept­u­nul şi îl lea­gă de res­tul sta­ţiu­ni­lor s‑a lovit de pro­ble­me teh­ni­ce şi de refu­zul ENEL de a‑şi muta stâl­pii. Prin urma­re, ne‑a decla­rat un con­si­li­er local, pro­iec­tul a fost modi­fi­cat din mers, aşa că acum se lăţeş­te tro­tu­a­rul, se pun pave­le şi se fac vii­toa­re locuri de par­ca­re.

Pasul doi al lucră­ri­lor din Nept­un este repre­zen­tat de tur­na­rea unui strat de asfalt pe drum, pen­tru înă­lţa­rea aces­tu­ia.

Facem pre­ci­zarea că fir­ma care exe­cu­tă lucră­ri­le se numeş­te All Plan Con­struc­tion, fir­mă la care avea, la un moment dat, acţiuni şi con­soar­ta lui Cris­ti­an Pote­raş, pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 6 Bucu­reşti.

Roc­sa­na CRISTEA, Repli­ca.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply