Turneul Great Russian Ballets in Romania

0
240

Gre­at Rus­sian Bal­lets, aflat intr-un tur­neu mondi­al va sosi in Roma­nia pen­tru a sus­ti­ne o serie de spec­ta­co­le in pri­ma juma­ta­te a lunii mai. Tur­ne­ul va ince­pe pe 1 mai la Cluj cu spec­ta­co­lul Gise­l­le care va fi pre­zen­tat apoi in alte noua ora­se din Roma­nia: Galati, Con­stan­ta, Sibiu, Timi­soa­ra, Pites­ti, Ora­dea, Bucu­res­ti, Iasi, Tar­gu Mures. Tur­ne­ul din Româ­nia pre­zen­tat de Gre­at Rus­sian Bal­lets face par­te din tur­ne­ul mondi­al 2012 pe care cele­brul balet l‑a debu­tat în Sta­te­le Uni­te și Can­a­da.

Gise­l­le este una din­tre cele mai cunos­cu­te capo­do­pe­re roman­ti­ce, pre­zen­ta­tă în două acte pe muzi­ca lui Adol­phe Adam și sub core­gra­fia lui Mari­us Peti­pa cre­a­ta in 1884. Gise­l­le, in ver­siu­nea sa actu­a­la, a fost pre­zen­ta­tă pen­tru pri­ma dată de către Bale­tul Rus (Bal­lets Rus­ses) în 1910 la Pala­tul Gar­ni­er.

Vedeti cand va veni “Gre­at Rus­sian Bal­lets” la Con­stan­ta: HotNews.ro,

Mier­curi, 18 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply