Taxa de paragină a lui Tusac, atacată din nou în contencios

0
268
 
 

A scă­pat de Palaz şi a dat de Curt-Mola

Sub­pre­fec­tul Aidun Curt-Mola, care înde­pli­neş­te şi atri­bu­ţii de pre­fect al judeţu­lui Con­stanţa, a ata­cat în con­ten­cios taxa de para­gi­nă din sudul lito­ra­lu­lui. Taxa urma să intre în vigoa­re înce­pând cu 1 mai, însă Aidun Curt-Mola a decla­rat că acest prim act între­prins de el din pos­tu­ra de pre­fect inte­ri­mar regle­men­tea­ză o situ­a­ţie care ar fi fost absur­dă, şi anu­me dub­la taxa­re. Facem pre­ci­zarea că ace­ia­şi taxă de para­gi­nă ini­ţi­a­tă de Tusac a fost ata­ca­tă în con­ten­cios şi de fos­tul pre­fect al judeţu­lui Con­stanţa, Cla­u­diu Palaz, unul din­tre cei mai mari duş­mani ai pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei.

Până când instanţa se va pro­nu­nţa dacă sub­pre­fec­tul are sau nu drep­ta­te, momen­tan Pri­mă­ria Man­ga­lia nu va putea taxa supli­men­tar o serie de agenţi eco­no­mici care nu şi-au pus în ordi­ne uni­tă­ţi­le de caza­re sau de ali­men­ta­ţie publi­că. Între agenţii eco­no­mici vâna­ţi de Cla­u­diu Tusac se numă­ră şi Lini­ca Stan, direc­to­rul THR Marea Nea­gră. Reve­nind la Aidun Curt-Mola, facem pre­ci­zarea că, deşi pri­ma sa măsu­ră din pos­tu­ra de pre­fect inte­ri­mar loveş­te într-un edil de la PSD, el spe­ră să rămâ­nă pe fun­cţie. Aces­ta a decla­rat, pen­tru Repli­ca de Con­stanţa, că spe­ră să fie numit pre­fect de noul Guvern Vic­tor Pon­ta.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 28 apr 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply