Slujba de Înviere va fi oficiată pe plajă la Mangalia

0
255

Sunt deja 10 ani de când locu­i­to­rii din Man­ga­lia şi turi­ş­tii sosi­ţi la malul mării se adu­nă pe pla­jă, pen­tru a lua Lumi­nă şi a asis­ta la slu­j­ba de Învi­e­re. Pri­ma­rul ora­şu­lui spu­ne că tra­di­ţia va fi res­pec­ta­tă şi în acest an şi că pro­gra­mul „Lumi­nă de la malul mării“ a deve­nit un brand al Man­ga­li­ei, pen­tru că mar­chea­ză seria mani­fes­tă­ri­lor dedi­ca­te sezo­nu­lui turis­tic.

Ame­na­ja­rea locu­lui unde se va ţine sfân­ta slu­j­bă a Învi­e­rii a înce­put încă de luna tre­cu­tă, iar pic­tu­ra de pe alta­rul aflat în aer liber este deja res­ta­u­ra­tă.  Pri­ma­rul ora­şu­lui Man­ga­lia spu­ne că vor fi insta­la­te şi câte­va sca­u­ne pen­tru oame­nii mai în vâr­stă care vin să asis­te la slu­j­bă.

Repor­ter Nept­un­Tv, 10 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply