Primăria Mangalia, ameninţată că va fi sancţionată dacă nu se va ocupa de întreţinerea tramei stradale din Neptun-Olimp

0
230

Direc­to­rul ABADL Mari­an Mitrea a pro­mis că, până joia vii­toa­re, pla­je­le din Nept­un-Olimp vor fi ame­na­ja­te şi vor fi pre­da­te ope­ra­to­ri­lor din zonă. Minis­trul Turis­mu­lui, Cris­ti­an Petres­cu, a fost întâm­pi­nat de depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş, con­si­li­e­rul local Paul Folea­nu, direc­tor gene­ral al SC Nept­un Olimp SA, şi de Geor­ge Cojo­ca­ru, din par­tea UNPR. Minis­trul a decla­rat că minis­te­rul şi‑a făcut dato­ria în ceea ce pri­veş­te ame­na­ja­rea tra­mei stra­da­le, mai depar­te fiind trea­ba Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. Minis­trul a ame­ninţat că va apli­ca san­cţiuni în cazul în care admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă nu îşi va face trea­ba cores­pun­ză­tor.

Repli­ca, 21 apr.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply