Patru zile libere de 1 Mai. Minivacanța, propusă de Ministerul Turismului

0
195

Minis­te­rul Turis­mu­lui a pro­pus guver­nu­lui ca ziua de 30 apri­lie să fie decla­ra­tă nelu­cră­toa­re, au decla­rat pen­tru “De Ce News” sur­se guver­na­men­ta­le. Auto­ri­tățile pre­gă­tesc lan­sa­rea sezo­nu­lui esti­val, prin mai mul­te mani­fes­tări pe lito­ral, iar hote­li­e­rii din întrea­ga țară au cerut ofi­ci­a­li­za­rea mini­va­canței, pen­tru a putea lan­sa pro­gra­me spe­ci­fi­ce. În 2011, Emil Boc nu a per­mis româ­ni­lor să facă ”pun­te”, de Ziua Naționa­lă, așa încât hote­li­e­rii au avut par­te de puțini cli­enți. Pre­mi­e­rul Ungu­rea­nu ar tre­bui să ia o deci­zie  în urmă­toa­rea săp­tămâ­nă, pen­tru a le da ope­ratori­lor din turism timp sufi­cient de pre­gă­ti­re.

Arti­co­lul inte­gral: dcnews.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply