Opoziţia depune moţiune împotriva Guvernului

0
252

USL va depu­ne mier­curi dupa ami­a­za pri­ma moţiu­ne de cen­zu­ră împo­tri­va Guver­nu­lui con­dus de Mihai Răzvan Ungu­rea­nu, la două luni şi o săp­tămâ­nă de la înves­ti­rea Cabi­ne­tu­lui, demer­sul Opo­zi­ţi­ei fiind cen­trat pe situ­a­ţia UMF Târ­gu Mureş.

Lide­rii USL au anu­nţat, în 1 apri­lie, că vor depu­ne o moţiu­ne de cen­zu­ră împo­tri­va Guver­nu­lui, ime­di­at după Paşti, mai pre­cis în 17 apri­lie. Teme­le enu­nţa­te de Vic­tor Pon­ta atunci pen­tru moţiu­nea de cen­zu­ră erau: înfi­inţa­rea unei facul­tă­ţi în lim­ba maghia­ră la Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie Târ­gu Mureş, care pre­su­pu­ne, în opi­nia Opo­zi­ţi­ei, “ceda­rea pre­mi­e­ru­lui Ungu­rea­nu în faţa UDMR”, pre­cum şi “ceda­rea în faţa inte­re­se­lor stră­i­ne de a vin­de ce a mai rămas din resur­se” şi “ceda­rea în faţa dorinţei baro­ni­lor care încă au rămas la PDL”, cu refe­ri­re la Hotă­rârea de Guvern prin care se acor­dă bani pri­mă­ri­i­lor.

Sti­rea intrea­ga in Ade­va­rul, 16 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply