Oleniuc candidează independent pentru Consiliul Local Mangalia — vezi ce declară despre Tusac

0
312

Fos­tul preşe­din­te al PNL Man­ga­lia, Vio­rel Ole­niuc, şi‑a depus can­di­da­tu­ra pen­tru o fun­cţie de con­si­li­er, renu­nţând ast­fel la ide­ea de a mai can­di­da şi la pri­mă­rie. Azi mi-am depus can­di­da­tu­ra pen­tru con­si­li­er inde­pen­dent în C.L. Man­ga­lia. Am con­si­de­rat că este mai rea­list şi mai bine pen­tru ora­şul nos­tru să renu­nţ la can­di­da­tu­ra pen­tru fun­cţia de pri­mar. Vii­to­rul pri­mar va fi ales intr-un sin­gur tur de scru­tin, votul este mult mai impor­tant şi nu tre­bu­ie risi­pit între multi can­di­da­ţi, spu­ne Ole­niuc. El ada­u­gă:

E tim­pul să nu mai votăm per­soa­ne necu­nos­cu­te, reco­man­da­te de alţii sau după mări­mea şi numă­rul afi­şe­lor elec­to­ra­le, ci după rea­lis­mul pro­gra­me­lor şi cre­di­bi­li­ta­tea aces­to­ra ! Pen­tru Man­ga­lia este mult mai impor­tant ca Tusac şi aco­li­ţii lui să pără­seas­că Pri­mă­ria pe care au jefuit‑o, bătân­du-şi joc de un oraş timp de 4 ani.

replicaonline.ro, 28 apr 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply