Lansarea candidaţilor PDL a fost amânată pentru 6 mai. Propunerea PDL pentru preşedinţia CJC nu a fost înaintată BPN

0
219

Con­du­ce­rea PDL a decis să amâ­ne pen­tru 6 mai lan­sa­rea can­di­da­ţi­lor PDL pen­tru ale­ge­ri­le loca­le, a susţi­nut preşe­din­te­le PDL Con­stanţa, Gigi Chi­ru, după şedinţa Biro­u­lui Per­ma­nent Naţio­nal. Aces­ta a expli­cat că lan­sa­rea can­di­da­ţi­lor va avea loc pe 6 mai, la ora 11.00, la Sala Pala­tu­lui.

În cadrul şedinţei Biro­u­lui Naţio­nal s‑a mai sta­bi­lit că obiec­ti­vul PDL pen­tru ale­geri este de a con­ser­va numă­rul de pri­mari şi de preşe­dinţi de con­si­lii judeţe­ne obţi­nut la ale­ge­ri­le din 2008 şi de a obţi­ne noi vic­to­rii, „iar Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa este una din­tre spe­ranţe­le PDL la nivel naţio­nal”, a mai spus preşe­din­te­le PDL Con­stanţa.

Rea­min­tim că este pen­tru a doua oară când lan­sa­rea can­di­da­ţi­lor PDL pen­tru ale­ge­ri­le loca­le este amâ­na­tă. Ini­ţi­al, PDL anu­nţa­se că lan­sa­rea can­di­da­ţi­lor va avea loc pe 21 apri­lie, la Sala Pala­tu­lui. Ulte­ri­or, PDL a anu­nţat că eve­ni­men­tul va avea loc pe 28 apri­lie, „din moti­ve teh­ni­ce lega­te de sală”.

Lide­rul PDL a mai pre­ci­zat că încă nu a îna­in­tat nicio pro­pu­ne­re de can­di­da­tu­ră pen­tru preşe­dinţia Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, o deci­zie în acest sens urmând să fie lua­tă în teri­to­riu, în cur­sul aces­tei săp­tămâni.

Marti, 24 Apri­lie 2012, ziuaconstanta.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply