La mulţi ani !

0
326

Peste 900.000 de români îşi sărbătoresc numele de Sf. Gheorghe

Peste 900.000 de români îşi sărbătoresc numele de Sf. Gheorghe

Potri­vit sta­tis­ti­ci­lor Dire­cţi­ei pen­tru Evi­denţa Per­soa­ne­lor şi Admi­nis­tra­rea Baze­lor de Date din cadrul Minis­te­ru­lui Admi­nis­tra­ţi­ei şi Inter­ne­lor, 924.830 de cetă­ţeni români, din­tre care 739.368 de băr­ba­ţi şi 185.462 de femei, îşi săr­bă­to­resc ono­mas­ti­ca cu oca­zia Sfân­tu­lui Ghe­or­ghe (23 Apri­lie), se ara­tă într-un comu­ni­cat tri­mis de MAI pe adre­sa redacţiei. 

Din tota­lul român­ce­lor, 135.370 poar­tă nume­le de Geor­ge­ta, alte 34.623 — Ghe­or­ghi­ţa, Ghi­or­ghi­ţa şi 14.945 — Geta. Con­form date­lor fur­ni­za­te de struc­tu­ra spe­cia­li­za­tă a Minis­te­ru­lui Admi­nis­tra­ţi­ei şi Inter­ne­lor, majo­ri­ta­tea băr­ba­ţi­lor se numesc Ghe­or­ghe, Ghi­or­ghe (565.509), Geor­ge (144.873), Ghe­or­ghi­ţă, Ghi­or­ghi­ţă (24.040), iar Ghi­ţă (4.946).

replicaonline.ro, 23 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply