Învierea pe plajă. La Constanța și Mangalia, credincioșii sunt așteptați să ia Lumină

0
183

Cre­din­cio­șii orto­do­cși se pre­gă­tesc de săr­bă­to­ri­rea Învi­e­rii Dom­nu­lui și a Sfin­te­lor Paști. Două slu­j­be ine­di­te sunt ofi­ci­a­te la Con­stan­ța și Man­ga­lia, unde de câți­va ani s‑a insti­tu­it tra­di­ția cere­mo­n­i­a­le­lor pe pla­je.

La Con­stan­ța, utre­nia (slu­j­ba) Învi­e­rii va fi ofi­ci­a­tă sâm­bă­tă de arhi­e­pi­sco­pul Tomi­su­lui pe pla­ja Modern, înce­pând cu ora 23.40. Cre­din­cioşii vor pri­mi Sfân­ta Lumi­nă adu­să de la Ieru­sa­lim. La sfârşi­tul slu­j­bei Învi­e­rii, Îna­l­tpreasfin­ți­tul Teo­do­sie va ţine un Cuvânt Pas­to­ral.

La Man­ga­lia, slu­j­ba de Învi­e­re va fi ofi­ci­a­tă de un sobor de pre­o­ţi la alta­rul spe­cial ridi­cat pe pla­ja din Man­ga­lia. Acest moment este pre­ce­dat de con­cer­tul cora­lei Armo­nia al Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui, care va da glas fru­moa­se­lor imnuri reli­gi­oa­se lega­te de Învi­e­rea Dom­nu­lui Iisus Hris­tos. Cre­din­cio­șii vor pri­mi lumâ­nări, ouă și cozo­nac.

Arti­co­lul inte­gral, in Ade­va­rul de Con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply