In timp ce Gigi Chiru se promoveaza pe mov, Zanfir Iorgus a ales culoarea verde pentru debutul campaniei

0
209

Depu­ta­tul spu­ne ca in cam­pa­nie va avea alte bro­suri care vor avea atat sigla, cat si culo­ri­le PDL

Depu­ta­tul Zan­fir Ior­gus a fost pri­ma­rul Man­ga­li­ei timp de trei man­da­te, 12 ani si, dupa o pau­za de patru ani isi dores­te sa revi­na la Pri­ma­rie. Joi, 5 apri­lie, Zan­fir Ior­gus si‑a pre­zen­tat, intr‑o con­fe­rin­ta de pre­sa des­fa­su­ra­ta la sedi­ul PDL din muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ta, inten­tia de a intra in com­pe­ti­tia pen­tru pri­ma­rie. Nici nu si‑a ince­put bine pre­zen­ta­rea, ca pro­mi­siu­ni­le au ince­put sa cur­ga lant, cos­tul si pro­ble­ma agen­tu­lui ter­mic fiind prin­ci­pa­la sa arma poli­ti­ca. Ior­gus si‑a ince­put pre­cam­pa­nia prin a pro­mi­te ca va fur­ni­za cal­du­ra la pre­tul de 120 lei/gigacaloria. Ior­gus visea­za insa cai verzi pe pereti, pen­tru ca pro­mi­te un pro­iect de inca­l­zi­re alter­na­tiv, cu pom­pe de cal­du­ra care folo­sesc izvoa­re­le de ape ter­ma­le sub pre­siu­ne, pro­iect extrem de cos­ti­si­tor, pe care nici pri­ma­ri­i­le boga­te nu si‑l per­mit. Ca si ter­men pen­tru imple­men­ta­re aces­tui pro­iect, Ior­gus a tre­cut „ime­di­at”, iar la capi­to­lul finan­ta­re, banii ar urma sa vina din fon­duri euro­pe­ne si loca­le. Cat pri­ves­te amor­ti­za­rea aces­tei inves­ti­tii, depu­ta­tul spu­ne ca vrea sa se intam­ple in ter­men de un an, insa uita sau evi­ta – depin­de care ii sunt inten­ti­i­le – sa pre­ci­ze­ze ceva des­pre cos­tu­ri­le extrem de ridi­ca­te de imple­men­ta­re ale unui ast­fel de pro­iect.

Ver­de inro­u­rat…

Tre­cand de la pro­mi­siu­ni­le pe care le face man­ga­li­o­ti­lor, inte­re­sant de con­sta­ta este ca pro­mo­va­rea can­di­da­tu­lui demo­crat libe­ral este de alta culoa­re decat cea a par­ti­du­lui, la fel ca in cazul sefu­lui de par­tid, Gigi Chi­ru, care a lasat por­to­ca­li­ul pede­list in favoa­rea culo­rii mov. Depu­ta­tul Ior­gus mer­ge mai depar­te, asa ca a ales drept culoa­re de cam­pa­nie ver­de­le. Mai mult decat atat, pe pli­an­te­le si bro­su­ri­le deja tipa­ri­te de pede­lis­tul din Man­ga­lia, desi pana la debu­tul cam­pa­niei elec­to­ra­le mai este mai bine de o luna, nu se rega­seste nici sigla par­ti­du­lui, ceea ce ne duce cu gan­dul la o can­di­da­tu­ra inde­pen­den­ta, la fel cum se poa­te spu­ne si des­pre cam­pa­nia de ima­gi­ne pe care seful sau de la Con­stan­ta.

Expli­ca­ti­i­le lui Ior­gus par de dome­ni­ul poves­ti­lor pen­tru admo­rit copii, par­la­men­ta­rul decla­rand pen­tru „Obser­va­tor” urma­toa­re­le: „Este un instru­ment de pro­mo­va­re care imi spu­ne ca dupa o iar­na grea, cand nu am avut cal­du­ra, ver­de­le este cel mai dorit”.

Totu­si, intre­bat des­pre por­to­ca­liu si sigla PDL, depu­ta­tul ne‑a spus ca „in cam­pa­nie vor fi alte pli­an­te, care vor con­ti­ne si sigla, dar si culoa­rea PDL”.

Miha­e­la Tir­pan, Satur­day, 7 April 2012, Obser­va­tor de Con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply