GUVERNUL VICTOR PONTA: Care sunt numele vehiculate pentru noul cabinet

0
204

Foşti mini­ş­tri pre­cum Ilie Sâr­bu, Mari­a­na Câm­pea­nu, Ioan Rus, Andrei Mar­ga şi per­soa­ne care ar pre­lua pen­tru pri­ma dată por­to­fo­lii, pre­cum Liviu Voi­nea, Titus Cor­lă­ţean, Relu Fene­chiu, Cor­ne­liu Dobri­ţo­iu, Mir­cea Dia­co­nu, dar şi Varu­jan Pam­bu­c­cian sunt vari­an­te vehi­cu­la­te pen­tru Cabi­ne­tul Pon­ta.

Lide­rii par­ti­de­lor din USL nu au înce­put vineri nego­ci­eri pen­tru desem­na­rea mini­ş­tri­lor, aştep­tând ca Vic­tor Pon­ta să fie desem­nat ofi­ci­al pre­mi­er de către preşe­din­te­le Tra­ian Băsescu.

Totu­şi, cele trei par­ti­de au de mai mult timp can­di­da­ţi de mini­ş­tri. În plus, sunt soci­al-demo­cra­ţi şi libe­rali care aşteap­tă nomi­na­li­za­rea în Guvern.

De ase­me­nea, sur­se din USL susţin că, în schim­bul votă­rii moţiu­nii de cen­zu­ră şi susţi­ne­rii vii­to­ru­lui Guvern, lide­rul depu­ta­ţi­lor mino­ri­tă­ţi­lor, Varu­jan Pam­bu­c­cian, ar fi soli­ci­tat por­to­fo­li­ul Comu­ni­ca­ţi­i­lor.

Tot­o­da­tă, şi Mir­cea Geo­a­nă este vehi­cu­lat pen­tru pre­lu­a­rea por­to­fo­li­u­lui Afa­ce­ri­lor Euro­pe­ne.

Arti­co­lul inte­gral: http://www.mediafax.ro/politic/guvernul-victor-ponta-care-sunt-numele-vehiculate-pentru-noul-cabinet-9577961

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply