GUVERNUL UNGUREANU A CĂZUT. MOŢIUNEA USL A FOST ADOPTATĂ, cu 235 de voturi “pentru” şi 9 “împotrivă”

0
208

Rezul­ta­tul votu­lui la moţiu­nea de cen­zu­ră a fost anu­nţat ofi­ci­al în ple­nul Par­la­men­tu­lui, fiind expri­ma­te 235 de voturi “pen­tru”, 9 “împo­tri­vă” iar patru voturi fiind anu­la­te, Guver­nul Ungu­rea­nu fiind ast­fel demis. Mem­brii Guver­nu­lui Ungu­rea­nu nu au fost pre­zenţi în sală la momen­tul anu­nţu­lui ofi­ci­al al rezul­ta­tu­lui votu­lui la moţiu­ne. Potri­vit pro­ce­su­lui ver­bal pre­zen­tat în plen de depu­ta­tul PSD Geor­gian Pop, din tota­lul de 460 de par­la­men­tari au fost pre­zenţi 259, fiind expri­ma­te 248 de voturi, patru fiind anu­la­te. Din­tre votu­ri­le vala­bil expri­ma­te, 235 au fost “pen­tru” şi 9 “împo­tri­vă”.

Arti­co­lul inte­gral:

mediafax.ro/politic/guvernul-ungureanu-a-cazut-motiunea-usl-a-fost-adoptata-cu-235-de-voturi-pentru-si-9-impotriva-9575997

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply