Chevron a anunţat SISTAREA explorării gazelor de şist în România pe parcursul acestui an

0
194

Foto: Valen­tin Zas­chi­e­vici

În emi­siu­nea Sin­te­za Zilei de dumi­ni­ca sea­ra, Mihai Gâdea a dis­cu­tat împre­u­nă cu invi­ta­ţii săi des­pre deci­zia com­pa­niei Che­vron, care, în urma emi­siu­ni­lor Ante­nei 3, a anu­nţat ofi­ci­al prin­tr-un comu­ni­cat de pre­să sis­ta­rea acti­vi­tă­ţi­lor de exploa­ta­re a gaze­lor de şist pe par­cur­sul aces­tui an.

Citeş­te arti­co­lul inte­gral în jurnalul.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply