Ce se intampla cu PDL? Analistii: Basescu si MRU, printre “vinovati”

0
250

Situ­a­tia grea prin care tre­ce Par­ti­dul Demo­crat Libe­ral, con­frun­tat cu o serie de ple­cari din par­tid, ridi­ca tot mai mul­te sem­ne de intre­ba­re pri­vind vii­to­rul aces­tei for­ma­tiuni, dar si cau­ze­le pen­tru care a ajuns in aceas­ta situ­a­tie.

Ana­lis­tii sunt de acord ca PDL o duce prost si con­si­de­ra ca s‑a ajuns aici din cau­za situ­a­ti­ei in son­da­je, cat si a unor prac­tici folo­si­te.

Socio­lo­gul Mir­cea Kivu expli­ca numa­rul mare de trans­fugi din PDL prin fap­tul ca, pe de o par­te tra­se­is­mul poli­tic a fost legi­ti­mat oda­ta cu for­ma­rea UNPR, iar pe de alta par­te prin sca­de­rea dra­ma­ti­ca in son­da­je a PDL si a lui Tra­ian Basescu.

La ran­dul sau, ana­lis­tul poli­tic Cozmin Gusa cre­de ca PDL este un brand poli­tic care nu mai pre­zin­ta incre­de­re, ca ple­ca­ri­le vor con­ti­nua pana la toam­na, cand PDL va avea un nou pre­se­din­te si cel mult 9% in son­da­je, dar si ca dez­er­ta­ri­le din ran­du­ri­le demo­crat-libe­ra­li­lor sunt cau­za­te de fap­tul ca pre­mi­e­rul Mihai Razvan Ungu­rea­nu nu face par­te din PDL.

Basescu, de trei ori mai puti­na incre­de­re decat Con­stan­ti­ne­scu, la fina­lul guver­na­rii CDR.

Foto­montaj: Ziare.com

Arti­co­lul inte­gral: ziare.com

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply