Candidaţii PSD şi USL pentru primării, la alegerile locale

0
259

Ieri, con­du­ce­rea P.S.D. Con­stanţa a vali­dat can­di­da­tu­ri­le celor ce vor să obţi­nă fun­cţia de pri­mar în muni­ci­pii, ora­şe şi comu­ne.

Potri­vit coti­dia­nu­lui Obser­va­tor de Con­stanţa, con­form lis­tei, cei care vor intra în com­pe­ti­ţia elec­to­ra­lă a loca­le­lor din acest an din par­tea Par­ti­du­lui Soci­al Demo­crat sau pe lis­te­le Uniu­nii Soci­al Libe­ra­le sunt urmă­to­rii:

Con­stanţa — Radu Şte­fan Mază­re (P.S.D.)

Man­ga­lia — Mihai­Cla­u­diu Tusac (P.S.D.),

Cer­na­vo­dă- Mari­a­na Mir­cea (P.S.D.),

Efo­rie — Ion Ovi­diu Bră­i­lo­iu (P.S.D.),

Hârşo­va — Tudor Nădrag (P.S.D.),

Mur­fa­tlar — Valen­tin Saghiu (P.S.D),

Năvo­dari ‑Nico­lae Matei (P.S.D.),

Negru Vodă — Ion Nico­lin (P.S.D.),

Techir­ghi­ol — Adri­an Stan (P.N.L.),

Adam­cli­si — Dora Şer­bă­ne­scu (P.N.L.),

Agi­gea — Cris­ti­an Cîr­ja­liu (P.S.D.),

Albeşti ‑Olim­piu Cara­u­lea­nu (P.S.D.),

Ali­man — Ghe­or­ghe Topa­lu (P.S.D.),

Amza­cea — Radu Con­stan­tin (P.S.D.),

Bără­ga­nu ‑Titu Nea­go­ie (P.S.D.),

Cas­te­lu ‑Paras­chi­va Mocă­na­şu (P.S.D.),

Cer­che­zu — Ion Con­stan­ti­ne­scu (P.S.D.),

Chir­no­geni — Ghe­or­ghe Man­ta (P.S.D.),

Cio­ba­nu ‑Ioan Suciu (P.S.D.),

Cio­cîr­lia — Tra­ian Dra­go­mir (P.S.D.),

Coba­din — Cris­ti­an Tele­hoi (P.S.D.),

Coge­a­lac ‑Petri­că Miu (P.S.D.),

Coma­na — Ion Adam (P.N.L.),

Cos­ti­neşti — Mir­cea Calu (P.S.D.),

Cru­cea — Ghe­or­ghe Fri­gi­oi (P.S.D.),

Cum­pă­na — Mari­a­na Gâju (P.S.D.),

Cuza Vodă — Eugen Dumi­tru (P.S.D.),

Deleni — Dan Mari­an (P.S.D.),

Dobro­mir — Iuse­in Visel (P.S.D.),

Dum­bra­ve­ni — Ghe­or­ghe Cenu­şă (P.S.D.),

Fân­tâ­ne­le — Ghe­or­ghe Popes­cu (P.S.D.),

Gâr­li­ciu ‑Con­stan­tin Cim­po­ia­şu (P.S.D.),

Ghin­dă­reşti — Adri­an Bar­to­lo­mei (P.S.D.),

Gră­di­na — Gabrie­la Iaco­bici (P.S.D.),

Horia — Gigel Sava (P.S.D.),

Inde­pen­denţa — Cris­tea Gâs­can (P.S.D.),

Ion Cor­vin — Dumi­tru Nedea (P.S.D.),

Istria — Ion Her­dean (P.N.L.),

Lima­nu ‑Nico­lae Ius­tin Urdea (P.N.L.),

Lip­ni­ţa — Flo­rin One­scu (P.S.D.),

Lumi­na — Dumi­tru Chi­ru (P.S.D.),

Mereni — Ghe­or­ghe Chi­r­i­ac (P.N.L.),

Mihai Vitea­zu — Ghe­or­ghe Gra­meni (PNL),

Miha­il Kogăl­ni­cea­nu — Iosif Valer Mureşa­nu (P.S.D.),

Mir­cea Vodă — Dumi­tru Dedu (P.S.D.),

Nico­lae Băl­ces­cu — Dumi­tru Timofte (P.S.D.),

Olti­na — Ghe­or­ghe Cris­ti­an (P.S.D.),

Ostrov — Nicu­lae Dra­go­mir (P.S.D.),

Pan­te­li­mon — Vasi­le Nei­cu (P.S.D.),

Peci­nea­ga — Nicu­lae Stan (P.S.D.),

Salig­ny — Ion Beiu (P.S.D.),

Sara­iu — Vasi­le Băjan (P.S.D.),

Săce­le ‑Dumi­tru Gai­dar­giu (P.S.D.),

Sei­meni — Lucian Blaj (P.N.L.),

Sili­ş­tea — Mihai Soa­re (P.S.D.),

Târ­gu­şor — Iuli­an Bîr­san (P.S.D.),

Topa­lu — Ghe­or­ghe Murat (P.S.D.),

Toprai­sar — Ghe­or­ghe Ste­li­an (P.S.D.),

Tor­to­man — Lucian Chi­tic (P.S.D.),

Tuz­la — Con­stan­tin Micu (P.S.D.),

Valu lui Tra­ian — Cris­ti­an Pie­cu (P.S.D.)

Vul­tu­ru — Eugen Ber­bec (P.S.D.).

Sur­sa: http://observator.ro/, 24.04.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply