De Florii: Alegătorul din Mangalia a luat făina de la Tusac şi peştele de la Iorguş

0
250

Dumi­ni­că de Flo­rii amu­zan­tă şi îmbe­lşu­ga­tă pen­tru locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, care se simt din nou băga­ţi în sea­mă de aleşii lor, în prag de ale­geri. Aşa se face că naşul şi finul, res­pec­tiv depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş şi pri­ma­rul Mihai Cla­u­diu Tusac, şi-au împă­rţit fru­mos teri­to­ri­i­le şi au înce­put să dea pomeni la tot popo­rul. Pen­tru a mulţumi pe toa­tă lumea, fie­ca­re a dat alt­ce­va; ast­fel, în timp ce Tusac dădea sacoşe cu diver­se mizi­li­curi (ulei, făi­nă, mălai etc.), după prin­ci­pi­ul din fie­ca­re câte puţin, Ior­guş a ţinut să asi­gu­re man­ga­li­oţi­lor masa spe­ci­fi­că Flo­ri­i­lor şi a ofe­rit câte un peş­te mare şi fru­mos. Oame­nii s‑au aşe­zat cuminţi la coa­dă, au înş­fă­cat pro­gra­mul elec­to­ral tusac­cian, după care au pre­lu­at conş­ti­in­cioşi şi doc­tri­na ior­gu­şi­a­nă.

Cu mâi­ni­le încăr­ca­te de pro­mi­siuni poli­ti­ce la sacoşă, man­ga­li­oţii au dove­dit că sunt şi ama­tori de artă, făcând o vizi­tă şi la Fes­ti­va­lul Flo­ri­lor, orga­ni­zat de can­di­da­tul inde­pen­dent la pri­mă­rie, Cris­ti­an Radu. Aşa puteau fi văzu­ţi răsfă­ţa­ţii cetă­ţeni ai Man­ga­li­ei admi­rând flori, tablo­uri şi muzi­că cla­si­că, cu sacoşa de la Tusac într‑o mână şi cu peş­te­le de la Ior­guş în cea­lal­tă. Bine dre­sa­ţi de pri­mari, unii man­ga­li­oţi se aştep­tau să aibă par­te şi aici de suve­ni­ruri poli­ti­ce. Au avut însă par­te de o crun­tă dez­a­mă­gi­re, pen­tru că nu se vedea nică­ieri gră­ta­rul cu mici şi butoa­ie­le cu bere, motiv pen­tru care au făcut cale întoar­să. A fost şi cazul unei babe­te, cu prea puţi­ne mâini pen­tru câte pache­te cu pomeni putea să care, ce a făcut cale întoar­să din prag, după ce a fost înş­ti­inţa­tă de o omo­lo­a­gă că la fes­ti­val nu se dă nimic.

Cris­ti­an ANTON, Repli­ca.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply