Vezi aici unde se opreşte mâine curentul electric

0
226

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, Enel Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea, Zona MTJT Con­stanţa, anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor.

Ast­fel, mai­ne, între ore­le 8,00 şi 16,00, se opreş­te curen­tul în zona ICIL — stra­da Basa­ra­bi, blo­cul CFR, scă­ri­le A şi B. În ace­la­şi inter­val vor fi între­ru­peri în loca­li­ta­tea Cos­ti­neşti — Ale­ea Lito­ral, blo­cu­ri­le BTT şi  în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia:

  • punc­tul ter­mic nr.80,
  • stră­zi­le 11 Iunie,
  • 9 Mai,
  • Mihai Vitea­zu,
  • Gene­ral Boie­res­cu,
  • Mără­şti,
  • Blo­cul IS16, scă­ri­le A, B, C;
  • Blo­cu­ri­le O14, O12, O10, O8, O6, scă­ri­le A, B şi C,
  • punc­tul ter­mic nr. 81,
  • stra­da Oituz, Blo­cu­ri­le V1, V2 şi V3.

Între ore­le 8,30 şi 15,30, sunt afec­ta­ţi con­su­ma­to­rii din Năvo­dari, blo­cul 11 Sud. Iar în loca­li­ta­tea Cer­na­vo­dă, pe stră­zi­le Ingi­ner Anghel Salig­ny, Călă­ra­şi, Nico­lae Băl­ces­cu, va fi oprit curen­tul timp de patru pre în inter­va­lul orar 8,00 — 16,00.  

cugetliber.ro/stiri-social

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply