Vasile Olan, pentru “Editia de Sud”: “Eu voi fi candidatul PC la Primaria Mangalia”

0
288

 

Vasi­le Olan, pre­se­din­te al PC Man­ga­lia, a decla­rat, in pre­mie­ra pen­tru “Edi­tia de Sud”, ca, in pro­cent de 100%, va fi can­di­da­tul for­ma­tiu­nii la pri­ma­ria Man­ga­lia. „De sap­ta­ma­na vii­toa­re echi­pa PC va tre­ce la trea­ba: vom avea intal­niri cu elec­to­ra­tul, con­fe­rin­te de pre­sa, ne vom face cunos­cut pro­gra­mul elec­to­ral“, ne‑a decla­rat Vasi­le Olan, pre­se­din­te­le PC Man­ga­lia.

La ora actu­a­la, Par­ti­dul Con­ser­va­tor, fili­a­la Man­ga­lia, numa­ra aproa­pe 1.000 de mem­bri.

Sur­sa: Edi­tia de Sud.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply