Sondaj ZIUA de Constanţa: Cristian Radu conduce în topul preferinţelor pentru Primăria Mangalia

0
107

Coti­dia­nul ZIUA de Con­stanţa a lan­sat în urmă cu o săp­tămâ­nă un son­daj de opi­nie a cărui între­ba­re a fost „Dacă mâi­ne ar fi ale­geri, pe care din­tre urmă­to­rii can­di­da­ţi l‑aţi vota ca pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia?”

În acest son­daj au fost inclu­se urmă­toa­re­le nume, în ordi­ne alfa­be­ti­că: Con­stan­tin Fili­mon (inde­pen­dent), Zan­fir Ior­guş (PDL), Ion Min­că (UNPR), Cris­ti­an Radu (inde­pen­dent), Cla­u­diu Tusac (PSD), Lucian Vişa (PNL) şi Mihai Voicu (inde­pen­dent). Una din­tre vari­an­te­le de răs­puns la acest son­daj a fost „Nici­u­nul”. Aceas­ta din urmă a numă­rat, de alt­fel, cele mai mul­te voturi, obţinând pri­mul rezul­tat din son­daj, anu­me 24%.

Cu aceas­tă exce­pţie însă, pri­mul în son­da­jul pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia este Cris­ti­an Radu, şeful Găr­zii Finan­ci­a­re Con­stanţa, care a obţi­nut 23%. Cele­lal­te nume au obţi­nut, în ordi­ne des­cres­că­toa­re, urmă­toa­re­le punc­ta­je: Zan­fir Ior­guş — 19%, Mihai Voicu — 16%, Cla­u­diu Tusac — 9%, Lucian Vişa — 4%, Ion Min­că — 3% şi Con­stan­tin Fili­mon — 2%.

La acest son­daj de opi­nie au răs­puns 1.829 de per­soa­ne.

Luni, 05 Mar­tie 2012
Ada CODAU, ziuaconstanta.ro      

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele