Pe 10 iunie, românii sunt chemaţi la vot

0
204

Este ofi­ci­al! Pe 10 iunie, româ­nii sunt che­ma­ţi la vot.  Data ale­ge­ri­lor loca­le a fost deci­să în şedinţa de Guvern din aceas­tă dimi­nea­ţă. Pen­tru pri­ma dată, pri­ma­rii vor fi aleşi din pri­mul tur, aşa cum se întâm­plă în cazul preşe­dinţi­lor con­si­li­i­lor judeţe­ne.

Tot în şedinţa de astăzi, Mihai Răzvan Ungu­rea­nu a demis‑o pe şefa Com­pa­niei Naţio­na­le de Autos­trăzi şi Dru­muri Naţio­na­le, Danie­la Dră­ghia. Pre­mi­e­rul o con­si­de­ră vino­va­tă pen­tru modul defec­tu­os în care s‑a făcut cam­pa­nia de des­ză­pe­zi­re anul aces­ta.

Prim-minis­trul a mai decla­rat că este dis­pus să sesi­ze­ze orga­ne­le de cer­ce­ta­re pena­lă şi pen­tru modul defec­tu­os în care a fost ges­tio­na­tă acti­vi­ta­tea Auto­ri­tă­ţii Naţio­na­le pen­tru Res­ti­tu­i­rea Pro­pri­e­tă­ţi­lor. Ungu­rea­nu a spus că exis­tă deja un raport de audit efec­tu­at pe aceas­tă temă.

Mem­brii Exe­cu­ti­vu­lui au mai decis sus­pen­da­rea pen­tru şase luni  a titlu­ri­lor de des­pă­gu­bi­re pen­tru pro­pri­e­tă­ţi­le naţio­na­li­za­te de regi­mul comu­nist. Moti­vul: lip­sa fon­du­ri­lor.

13 mar­tie 2012, RNTv

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply