Oana Mizil a demisionat din PSD

0
221

Depu­ta­ta Oana Mizil şi‑a  anu­nţat demi­sia din PSD în cadrul unei  con­fe­rinţe de pre­să  pe care a convocat‑o, dumi­ni­că, pre­ci­zând că a fost „mazi­li­tă” de lide­rii par­ti­du­lui.

Nu am con­tes­tat nici­o­da­tă ide­i­le și teo­ri­i­le „măre­țe” care aduc bene­fi­cii cetă­țe­ni­lor. Am fost un sol­dat ascul­tă­tor al par­ti­du­lui, am fost și rămân o ide­a­lis­tă. Con­test însă modul în care teo­ria se pune în prac­ti­că, dese­ori și mai ales detur­na­rea sco­pu­lui în favoa­rea inte­re­se­lor per­so­na­le ale anu­mi­tor lideri. V‑am spus aces­tea pen­tru a înțe­le­ge care sunt moti­ve­le demi­si­ei mele din PSD, demi­sie pe care o anunț astăzi (n.r. dumi­ni­că) în mod ofi­ci­al”, a spus Oana Mizil.

Eu con­si­der că pur și sim­plu am fost mazi­li­tă și nici asta nu ar fi fost impor­tant dacă sacri­fi­ci­ul cari­e­rei mele poli­ti­ce s‑ar fi făcut pen­tru bine­le călă­ră­șe­ni­lor. Dar con­si­der că jude­țul Călă­rași a fost vân­dut la pro­priu de către PSD PNL-ului, în defa­voa­rea inte­re­su­lui călă­ră­șe­ni­lor și a mem­bri­lor PSD”, a mai spus depu­ta­tul.

Depu­ta­tul Oana Mizil a fost înlo­cu­i­tă din fun­cţia de preşe­din­te al PSD. Deci­zia a fost lua­tă în urma unui raport de acti­vi­ta­te al orga­ni­za­ţi­ei din Călă­ra­şi, pre­zen­tat de secre­ta­rul gene­ral al PSD, Liviu Drag­nea.

DC News.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply