Mişcarea “România noastră”, care îl are între fondatori pe Geoană, a fost lansată

0
255

Miş­ca­rea “Româ­nia noas­tră”, care îl are între fon­da­tori pe Geo­a­nă, a fost lan­sa­tă (Ima­gi­ne: Andrei Spirache/Mediafax foto)

Sena­to­rul inde­pen­dent Mir­cea Geo­a­nă a par­ti­ci­pat, vineri sea­ră, la Romex­po, la lan­sa­rea miş­că­rii “Româ­nia noas­tră”, el fiind unul din­tre nume­roşii mem­bri fon­da­tori care au ţinut dis­cur­suri, între care Ovi­diu Lipan Ţăn­dă­ri­că, Dana Safta, Miha­e­la Mihai, Andrei Pos­tel­ni­cu.

Eve­ni­men­tul a fost pre­zen­tat de jur­na­lis­tul Radu Sovi­ani şi a con­stat în susţi­ne­rea unor dis­cur­suri de maxi­mum cinci minu­te din par­tea câtor­va zeci de mem­bri fon­da­tori ai miş­că­rii “Româ­nia noas­tră”.

Pre­zen­ta­rea eve­ni­men­tu­lui a fost una de tip ame­ri­can, cei care au ţinut dis­cur­suri adresân­du-se par­ti­ci­panţi­lor aşe­za­ţi în semi­cerc în timp ce în spa­te­le vor­bi­tori­lor pe un ecran de apro­xi­ma­tiv o sută de metri pătra­ţi erau pre­zen­ta­te denu­mi­rea miş­că­rii şi sigla aces­te­ia — o casă tri­co­lo­ră cu aco­pe­riş roşu.

Tot­o­da­tă, pe ecran rula slo­ga­nul “Con­struim împre­u­nă Româ­nia noas­tră”.

Medi­a­fax, 17 mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply