Lista candidaţilor USL, pe judeţe, la alegerile locale

0
245

Alba: — CJ — Teo­dor Ata­na­siu (PNL); Pri­mă­ria Alba-Iulia — Călin Potor PNL

Arad: — CJ — Ioan Cris­ti­na (PNL); Pri­mă­ria Arad — Lia Arde­lean (PC)

Bacău: — CJ — Dra­goş Benea (PSD); Pri­mă­ria Bacău — Romeo Sta­va­ra­che (PNL)

Bihor: — CJ Cor­nel Popa (PNL); Pri­mă­ria Ora­dea — Ilie Bolo­jan (PNL)

Bis­tri­ţa Năsă­ud- CJ — Radu Mol­do­van (PSD); Pri­mă­ria Bis­tri­ţa — Ovi­diu Cre­ţu (PSD)

Botoşani- CJ — Flo­rin Ţur­ca­nu (PNL); Pri­mă­ria Botoşani — Ovi­diu Por­ta­riuc (PSD)

Bra­şov- CJ — Aris­to­tel Căn­ces­cu (PNL); Pri­mă­rie — Cătă­lin Leon­te (PSD)

Brăi­la- CJ — Ghe­or­ghe Bunea Stan­cu (PSD); Pri­mă­rie — Aurel Simio­ne­scu (PSD)

Buzău- CJ — Cris­ti­nel Bîgiu (PNL); — Pri­mă­rie — Con­stan­tin Boş­co­de­a­lă (PSD)

Caraş Seve­rin- CJ Mar­cel Vela (PNL); Pri­mă­rie Reşi­ţa- Mihai Ste­pă­ne­scu (PSD)

Călă­ra­şi- CJ — Rădu­cu Fili­pes­cu (PNL); Pri­mă­rie Călă­ra­şi — Dan Dră­gu­lin (PNL)

Cluj- CJ — Horea Uio­rea­nu (PNL); Pri­mă­rie — Mari­us Nicoa­ră (PNL)

Con­stanţa- CJ — Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu (PSD); Pri­mă­rie — Radu Mază­re (PSD)

Cova­s­na- CJ — Mari­us Obre­ja (PNL); Pri­mă­rie Sfân­tu Ghe­or­ghe- Mădă­lin Guru­ia­nu (PNL)

Dâm­bo­vi­ţa- CJ — Adri­an Ţuţu­ia­nu (PSD); Pri­mă­rie Târ­go­vi­ş­te — Gabriel Gro­za­vu (PNL)

Dolj- CJ — Ion Pri­o­tea­sa (PSD); Pri­mă­ria Crai­o­va — Olgu­ţa Vasi­les­cu (PSD)

Gala­ţi- CJ Nico­lae Bacal­ba­şa (PSD); Pri­mă­rie — Mari­us Stan (PNL)

Giur­giu- CJ Dumi­tru Beia­nu (PNL); Pri­mă­rie — Lucian Ili­es­cu (PNL)

Gorj- CJ Ion Căli­no­iu (PSD); Pri­mă­rie Târ­gu Jiu — Flo­rin Câr­ci­u­ma­ru (PSD)

Har­ghi­ta- CJ — Ioan Pro­ca (PNL); Pri­mă­rie Mier­cu­rea Ciuc — Jean Adri­an Aurel (PSD)

Hune­doa­ra- CJ — Mir­cea Moloţ (PNL); Pri­mă­rie Deva — Petru Măr­gi­nea­nu (PC)

Ialo­mi­ţa- CJ — Sil­vian Ciu­per­că (PSD); Pri­mă­rie Slo­bo­zia — Ale­xan­dru Sto­ica (PSD)

Iaşi- CJ Cris­ti­an Adomni­ţei (PNL); Pri­mă­rie — Ghe­or­ghe Nichi­ta (PSD)

Ilfov- CJ — Mari­an Petra­che (PNL)

Mara­mu­reş- CJ — Zam­fir Ciceu (PC); Pri­mă­rie Baia Mare- Cătă­lin Che­re­cheş (PNL)

Mehe­dinţi- CJ — Adri­an Dui­cu (PSD); iar la Pri­mă­rie Dro­be­ta Tur­nu Seve­rin — Mari­us Scre­ciu (PSD)

Mureş- CJ — Cipri­an Dobre (PNL); Pri­mă­rie Târ­gu Mureş — Cor­nel Bri­ş­ca­ru (PSD)

Neamţ- CJ — Vlad Mar­coci (PNL); Pri­mă­rie — Vasi­le Dră­gu­şa­nu (PC)

Olt- CJ — Paul Stă­ne­scu (PSD); Pri­mă­rie Sla­ti­na — Mari­us Opres­cu (PSD)

Pra­ho­va- CJ — Mir­cea Cos­ma (PSD); Pri­mă­rie Plo­ieşti — Iuli­an Bădes­cu (PSD)

Satu Mare- CJ Adri­an Ştef (PNL); Pri­mă­rie — Dorel Coica (PSD)

Sălaj- CJ — Tibe­riu Marc(PSD); Pri­mă­rie Zalău- Radu Căpâl­na­şu (PNL)

Sibiu- CJ — Ioan Cin­drea (PSD); Pri­mă­rie — Dra­goş Floa­rea (PC)

Sucea­va- CJ Cătă­lin Nechi­for (PSD); Pri­mă­rie — Ale­xan­dru Băi­şa­nu (PNL)

Tele­or­man- CJ Liviu Drag­nea (PSD); Pri­mă­rie Ale­xan­dria — Vic­tor Dră­gu­şin (PSD)

Timiş- CJ — un can­di­dat PSD; Pri­mă­ria Timi­şoa­ra — un can­di­dat PNL. Lis­ta nu menţio­nea­ză niciun nume

Tul­cea- CJ — Horia Teo­do­res­cu (PSD); Pri­mă­rie — Tri­fon Bela­cu­ren­cu (PSD)

Vaslui- CJ — Dumi­tru Buza­tu (PSD); Pri­mă­rie — Vasi­le Pavăl (PSD)

Vâl­cea- CJ — Ion Cîlea (PSD); Pri­mă­ria Râm­ni­cu Vâl­cea — Emi­li­an Frân­cu (PNL)

Vran­cea- CJ — Mari­an Opri­şan (PSD); Pri­mă­ria Focşani — Dece­bal Bacin­schi (PSD)

Ziua, Luni, 19 Mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply