Legile trec tacit de Parlament, din cauza grevei opoziţiei şi a lipsei de mobilizare a puterii

0
228

Par­la­men­tul a adop­tat tacit, de la înce­pu­tul aces­tei sesiuni par­la­men­ta­re, un număr de 25 de pro­iec­te de lege şi ini­ţi­a­ti­ve legi­sla­ti­ve, în con­di­ţi­i­le gre­vei sena­to­ri­lor şi depu­ta­ţi­lor din opo­zi­ţie şi a inca­pa­ci­tă­ţii pute­rii de a‑şi mobi­li­za par­la­men­ta­rii pen­tru a par­ti­ci­pa la şedinţe­le în plen.

 

ANALIZĂ: Legi­le trec tacit de Par­la­ment, din cau­za gre­vei opo­zi­ţi­ei şi a lip­sei de mobi­li­za­re a pute­rii (Ima­gi­ne: Bogdan Maran/Mediafax foto)

În luna febru­a­rie, la Came­ra Depu­ta­ţi­lor au fost adop­ta­te tacit, pe fon­dul lip­sei opo­zi­ţi­ei din Par­la­ment, 17 pro­iec­te de lege, din cau­za fap­tu­lui că ter­me­nul lor de dez­ba­te­re şi adop­ta­re a fost depă­şit, cele mai mul­te fiind rati­fi­cări ale unor acor­duri inter­na­ţio­na­le, dar şi modi­fi­cări ale Legii educaţiei.

Din cele 17 pro­iec­te adop­ta­te tacit, 11 repre­zin­tă acor­duri inter­na­ţio­na­le, 3 sunt modi­fi­cări ale Legii edu­ca­ţi­ei, iar res­tul sunt ordo­nanţe şi un pro­iect venit de la Guvern.

Arti­co­lul intreg, aici: mediafax.ro/politic

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply