Jale mare în pieţele constănţene: Preţurile la legume au explodat

0
254

Oda­tă cu veni­rea pri­mă­ve­rii, dar şi cu înce­pe­rea pos­tu­lui, con­stă­nţe­nii dau iama în pieţe în cău­ta­re de legu­me şi fruc­te proas­pe­te. Anul aces­ta însă vor tre­bui  să-şi pună pofta în cui sau să se gân­deas­că de două ori îna­in­te să dea 5 lei pe o sala­tă, 10 lei pe un kilo­gram de spa­nac şi 8 lei pe kilo­gra­mul de roşii.

Legu­me­le de pri­mă­va­ră sunt atât de scum­pe încât abia de te poţi apro­pia de ele. Tara­ba­gii spun că de vină este iar­na grea pe care am avut‑o şi se aşteap­tă ca preţu­ri­le să mai cre­as­că. Nu le con­vi­ne nici lor căci din cau­za preţu­ri­lor foar­te mari nu le merg vân­ză­ri­le. Oame­nii vin şi cum­pă­ră stric­tul nece­sar, nu îşi mai umplu sacoşe­le.
În Pia­ţa Gri­vi­ţei, tara­be­le care îna­in­te gemeau de legu­me de sezon sunt acum pe jumă­ta­te goa­le. Comer­ci­anţii care s‑au des­cur­cat să se apro­vi­zio­ne­ze cu mar­fă de import sunt în pia­ţă. Micii pro­du­că­tori au venit doar cu câte­va ver­deţuri. „Îna­fa­ră de cea­pa ver­de toa­tă mar­fa este din stră­i­nă­ta­te. Roşi­i­le sunt de Ita­lia, sala­ta şi ridi­chi­le la fel. Arde­ii gra­şi de Spa­nia, ciu­ş­ca este bul­gă­reas­că, toa­te sunt adu­se. La noi nu s‑au făcut. Acum două săp­tămâni era zăpa­da aia mare şi gerul ăla cum-plit. De unde legu­me româ­neşti? Cine ştie când or mai apă­rea anul ăsta”, ne‑a zis o pre­cu­pea­ţă.

Tara­be cu legu­me de import
Pe tara­ba ei roşi­i­le „foar­te gus­to­a­se” sunt 10 lei kilo­gra­mul, cas­tra­veţii cor­ni­şon sunt tot 10 lei, arde­ii gra­şi 12 lei, arde­ii kapia 12 lei, sala­ta 4,5 lei şi ridi­chi­le „foar­te fra­ge­de” 4 lei. În rest, jale mare: ridi­chi­le albe cos­tă 10 lei, cinci fire de cea­pă ver­de într‑o legă­tu­ră 1,5 lei, ciu­ş­ca bul­gă­reas­că 1,5 lei. Vizavi, o altă pre­cu­pea­ţă ne îmbie să cum­pă­răm spa­nac. Îl dă cu 7 lei kilo­gra­mul. „Este gata cură­ţat, pen­tru feme­i­le ocu­pa­te. Îl aşez în pungi de un kilo­gram, dar pot să pun cât vrea fie­ca­re”, ne spu­ne feme­ia. Spe­ră ca până după-ami­a­ză să ter­mi­ne cei trei saci pe care i‑a adus la pia­ţă. „E mai bun decât cel la pun­gă, pe care îl găseşti con­ge­lat la super­mar­ket. Şi ăla iese la 10 lei kilo­gra­mul”, ne mai stri­gă vân­ză­toa­rea.

Mai ieftin la super­mar­ket
Feme­ia ştie ea ce ştie, căci mul­te din legu­me­le şi fruc­te­le din pia­ţă sunt acum mai iefti­ne în mari­le maga­zi­ne. Doar şi ei tot de aco­lo se apro­vi­zio­nea­ză. De exem­plu, la super­mar­ket-ul din cen­trul ora­şu­lui roşi­i­le sunt 6,5 – 7 lei kilo­gra­mul, arde­ii gra­şi sunt 10 lei, iar cei kapia 9 lei. Cas­tra­veţii se vând cu 7–8 lei kilo­gra­mul, ridi­chi­le cu 3 lei, sala­ta cu 4 lei.

Oame­nii cum­pă­ră şi ei ce pot: „Anul tre­cut pe vre­mea asta ridi­chi­le erau 2- 2,5 lei, sala­ta 3 lei, spa­na­cul 5 lei. Acum sunt dublu. O să ajun­gem să dăm ca acum doi-trei ani 4 lei pe o legă­tu­ră de ustu­roi. Nici nu poţi să zici că iei şi tu să îţi faci o sala­tă sănă­toa­să. Iei puţin, cât să îţi faci pofta şi apoi tot la car­tofi ne întoar­cem”, ne zice necă­ji­tă o bătrâ­ni­că stu­di­ind preţu­ri­le din pia­ţă. „A înce­put pos­tul, dar legu­me­le sunt mai scum­pe decât car­nea. Mai repe­de iei un pui cu 8 lei kilo­gra­mul şi faci două feluri de mân­ca­re, decât să dai mai mul­te de 10 lei pe câte un kilo­gram de roşii, cas­tra­veţi, ardei şi să-şi faci o sala­tă. Bătrâ­nii nu îşi mai per­mit să mănân­ce bine”, mai spu­ne feme­ia înde­păr­tân­du-se cu sacoşa goa­lă.

Cuget liber, Sam­ba­ta, 03 Mar­tie 2012. Autor : Andre­ea PERHAIŢĂ .

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply