Fotbal / Liga a II‑a, Seria 1: Callatis Mangalia, pregătită pentru retur

0
236

Robert Lupu va evo­lua pen­tru Cal­la­tis în acest retur

Cu doar câte­va zile răma­se până la înce­pe­rea retu­ru­lui ligii secun­de la fotbal, fie­ca­re din­tre echi­pe­le par­ti­ci­pan­te încear­că să-şi pună la punct ulti­me­le deta­lii, pen­tru o evo­lu­ţie cât mai bună în pri­mul meci ofi­ci­al al anu­lui. Este şi cazul for­ma­ţi­ei Cal­la­tis Man­ga­lia, for­ma­ţia pre­gă­ti­tă de Mugu­rel Cor­nă­ţea­nu situ­ân­du-se în acest moment pe locul 14 al cla­sa­men­tu­lui, ulti­mul retro­gra­da­bil.

Pen­tru a rămâ­ne în Liga a II‑a şi în sezo­nul 2012–2013, Cal­la­tis Man­ga­lia a încer­cat în pau­za com­pe­ti­ţio­na­lă să-şi întă­reas­că lotul cu care a înche­iat turul, fiind adu­şi numai puţin de şase jucă­tori: Nico­lae Her­tu, Andrei Sin, Radu Cure­teu, Robert Lupu şi Flo­rin Nazâru (toţi de la Vii­to­rul Con­stanţa), fun­da­şul Ionel Pos­te­u­că (de la FC Farul) şi por­ta­rul Cris­ti­an Mitrea (ulti­ma oară la Dună­rea Călă­ra­şi).

Sunt mulţu­mit de toa­te achi­zi­ţi­i­le. Cel mai impor­tant este că nu mai exis­tă dife­renţă între titu­lari şi ban­ca de rezer­ve, urmând să evo­lu­e­ze doar cine va fi mai în for­mă. În tur aveam spre exem­plu patru ata­canţi de ace­la­şi pro­fil, iar pe alte pos­turi aveam mari pro­ble­me. Am avut mul­te meciuri de veri­fi­ca­re, foar­te uti­le, dar bine­înţe­les că aces­tea nu se com­pa­ră cu cele ofi­ci­a­le.

În par­ti­de­le ami­ca­le nu se joa­că pe punc­te, doar se încear­că corec­ta­rea anu­mi­tor lucruri. Nouă ne‑a prins bine şi amâ­na­rea cam­pi­o­na­tu­lui pen­tru că am putut face pre­gă­ti­rea şi pe o vre­me mai bună, iar noii veni­ţi au avut mai mult timp să se inte­gre­ze“, a decla­rat Cor­nă­ţea­nu. Cal­la­tis Man­ga­lia va dis­pu­ta pri­mul meci din retur în depla­sa­re, sâm­bă­tă, de la ora 11.00, cu Del­ta Tul­cea.

Marti, 13 Mar­tie 2012, Tele­graf Onli­ne.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply