Elveţienii au refuzat un concediu plătit mai lung

0
255

S‑ar fi putut bucu­ra de mai mul­te zile libe­re în fie­ca­re an, dar au spus NU!

Este vor­ba des­pre elveţieni, care au par­ti­ci­pat dumi­ni­că la un refe­ren­dum pri­vind pre­lun­gi­rea con­ce­diu­lui plătit ofe­rit de anga­ja­tori de la patru săp­tămâni pe an la şase săp­tămâni.
În mod sur­prin­ză­tor, pro­pu­ne­rea a fost res­pin­să de două tre­imi din­tre ale­gă­tori, deşi aceas­ta i‑ar fi ali­ni­at cu alte sta­te din Euro­pa de Vest în ceea ce pri­veş­te dura­ta con­ce­di­i­lor.

Pre­sa loca­lă comen­tea­ză că refu­zul a venit în urma pre­siu­nii mediu­lui de afa­ceri, care a aver­ti­zat în mod repe­tat că măsu­ra ar afec­ta eco­no­mia elveţi­a­nă.

Ale­gă­to­rii au dat undă ver­de, însă, unei pro­pu­neri pri­vind con­stru­i­rea spa­ţi­i­lor spe­ci­a­le pen­tru pros­ti­tu­a­te în Gene­va, pre­cum şi unei legi care ar res­tri­cţio­na pro­tes­te­le nea­u­to­ri­za­te.

Marti, 13 Mar­tie 2012, Cuget Liber Onli­ne.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply