Cristian Radu: Preţul gigacaloriei la Mangalia va fi redus, va fi preţul corect

0
238

 

Cris­ti­an Radu susţi­ne că dacă în alte judeţe preţul la giga­ca­lo­rie este unul corect aşa ar tre­bui să fie şi la Man­ga­lia. Aces­ta spu­ne că situ­a­ţia este una jenan­tă, pro­ble­ma căl­du­rii din sudul lito­ra­lu­lui fiind dez­bă­tu­tă şi pes­te hota­re. Radu a mai spus că îşi doreş­te ca man­ga­li­oţii să plă­teas­că preţul corect pen­tru giga­ca­lo­rie. Preţul giga­ca­lo­ri­ei la Man­ga­lia va fi redus, va fi preţul corect, a decla­rat acesta.

Tot­o­da­tă, Cris­ti­an Radu va înce­pe de luni, 26 mar­tie a.c., cam­pa­nia de strân­ge­re de sem­nă­turi nece­sa­re depu­ne­rii can­di­da­tu­rii pen­tru pos­tul de pri­mar al Man­ga­li­ei, aces­ta anu­nţând şi fap­tul că îna­in­te de înce­pe­rea cam­pa­niei elec­to­ra­le ofi­ci­a­le va dema­ra pro­gra­mul Man­ga­lia, oraş euro­pean, care va fi în dez­ba­te­re publică.

Dumi­ni­ca, 25 mar­tie 2012, replicaonline.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply