Comisia Europeană a acceptat finanţarea canalului Dunăre-Bucureşti

0
274

După 20 de ani de la opri­rea lucră­ri­lor la cana­lul Bucu­reşti-Dună­re, lucră­ri­le ar putea fi relu­a­te.

Potri­vit adevarul.ro, în urmă­to­rii ani, bucu­reş­te­nii ar putea ajun­ge din Capi­ta­lă direct pe lito­ral cu vapo­rul, întru­cât Comi­sia Euro­pea­nă a accep­tat să finanţe­ze con­stru­cţia.

Con­stru­cţia cana­lu­lui Dună­re-Bucu­reşti a înce­put în 1984 şi, la revo­lu­ţie, era fina­li­zat în pro­porţie de apro­xi­ma­tiv 70%. După 1989, lucră­ri­le au încre­me­nit. Vii­toa­rea arte­ră navi­ga­bi­lă măsoa­ră 73 de kilo­me­tri lun­gi­me, 80 de metri lăţi­me şi o adân­ci­me medie de cinci metri.

Por­tul Capi­ta­lei urma să fie la Dără­şti, în sud şi era aproa­pe gata în 1989.

Deşi Comi­sia Euro­pea­nă a accep­tat să finanţe­ze ter­mi­na­rea cana­lu­lui pro­iec­tul e depar­te de a fi relu­at, pen­tru ame­na­ja­rea con­stru­cţi­ei mai este nevo­ie de acor­dul mini­ş­tri­lor Trans­por­tu­ri­lor, Tele­co­mu­ni­ca­ţi­i­lor şi Ener­gi­ei din Uniu­nea Euro­pea­nă.

Citeş­te totul AICI

Sam­ba­ta, 17 Mar­tie 2012

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply