Câte grade Celsius vom avea în weekend

0
332

La Con­stanţa înce­pe să se încă­l­zeas­că încet, dar sigur. Pen­tru week-end-ul aces­ta mete­o­ro­lo­gii anu­nţă vre­me fru­moa­să, cu mult soa­re şi tem­pe­ra­turi ridicate.

Sâm­bă­tă, 17 mar­tie, va fi înso­rit toa­tă ziua. Şanse­le de ploa­ie sunt foar­te redu­se, iar vân­tul va bate slab, din­spre sud-vest. Maxi­ma pe tim­pul zilei va ajun­ge chiar şi la 16 gra­de Cel­si­us. Pes­te noap­te va fi senin şi mer­cu­rul ter­mo­me­tre­lor nu va mai înre­gis­tra valori nega­ti­ve, fiind anu­nţa­te 2 gra­de Cel­si­us, cu plus.

Dumi­ni­că va fi chiar şi mai cald. Va stră­luci un soa­re puter­nic şi se vor înre­gis­tra 18 gra­de Cel­si­us. Nu sunt ris­curi de ploi, ci doar de un vân­ti­şor mode­rat. Pe tim­pul nopţii vor fi 3 gra­de Celsius.

Cuget Liber, Vineri, 16 Mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply