Becali s‑a aliat cu Vadim şi vor merge împreună la alegeri

0
211

PNG şi PRM vor mer­ge împre­u­nă la ale­ge­ri­le loca­le din iunie 2012 şi la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. Anu­nţul a fost făcut de preşe­din­te­le PNG, euro­par­la­men­ta­rul Gigi Becali.
„Am făcut un Con­si­liu Naţio­nal pen­tru a hotă­rî ce facem în ale­ge­ri­le loca­le şi par­la­men­ta­re. Hotă­rârea Con­si­li­u­lui PNG a fost: ali­anţă cu PRM”, a anu­nţat Gigi Becali. Ali­anţa se va numi „PRM + PNG”.

Becali a mai adă­u­gat că în ale­ge­ri­le loca­le şi în cele gene­ra­le PRM şi PNG vor avea can­di­da­ţi comuni la toa­te fun­cţi­i­le, în toa­te loca­li­tă­ţi­le din ţară şi în capi­ta­lă. „Can­di­da­ţii îi vom sta­bili în comun, dar mai mult Cor­ne­liu Vadim Tudor, că el este fra­te­le mai mare, el hotă­ră­ş­te, iar eu mă supun. Omul ăsta până la urmă m‑a scă­pat din puş­că­rie, ştiu eu dacă nu mă lăsau aco­lo dacă nu venea Vadim să mă pună can­di­dat la euro­par­la­men­ta­re? Dacă acum sunt euro­par­la­men­tar, ăştia nu-şi per­mit să mă con­dam­ne pe nedrept. Vadim m‑a aju­tat, mi‑a întins o mână când mi‑a fost mai greu în via­ţă. Recu­noş­tinţa rămâ­ne în sufle­tul meu toa­tă via­ţa”, a mai pre­ci­zat lide­rul PNG-CD.

Cuget Liber, Sam­ba­ta, 17 Mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply