Ameninţă că rupe PDL în bucăţi. De la Moldovan zicere: “Iorguş reprezintă idealul de maidanez politic”

0
181

Dan Mol­do­van, deve­nit de dată recen­tă mem­bru PSD Man­ga­lia, dă asi­gu­rări că în curând va orga­ni­za o con­fe­rinţă de pre­să dedi­ca­tă umi­li­rii depu­ta­tu­lui Zan­fir Ior­guş, arti­za­nul exclu­de­rii con­si­li­e­ru­lui din PDL. De când este preşe­din­te al PDL Man­ga­lia, Zan­fir Ior­guş a exclus din par­tid sute de mem­bri, pe motiv că nu erau activi. În curând, am să orga­ni­zez o con­fe­rinţă de pre­să, în care am să pre­zint mem­bri acti­ve ai PDL care trec la PSD. Con­fe­rinţa va avea loc în momen­tul în care voi atin­ge cifra 100 mem­bri care pără­sesc PDL din vina lui Ior­guş, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, Dan Mol­do­van.

Con­form aces­tu­ia, moti­ve­le care l‑au deter­mi­nat să se înscrie în PSD ţin de fap­tul că el acti­va de un an de zile din pos­tu­ra de con­si­li­er inde­pen­dent, asta după ce Ior­guş a făcut tot ce i‑a stat în putinţă să îl exclu­dă din par­tid, iar într-un final a reu­şit.

Ior­guş a dis­trus tot ce a atins, de la orga­ni­za­ţia de la Con­stanţa, Tuz­la, Lima­nu şi Man­ga­lia. Eu nu voi vor­bi nici­o­da­tă de rău fos­tul PD, actu­a­lul PDL din care am făcut par­te, şi nici foş­tii colegi. Sin­gu­rul cu care nu m‑am înţe­les şi nu mă înţe­leg este Ior­guş, care repre­zin­tă ide­a­lul de mai­da­nez poli­tic. Per­so­nal, nu sunt adep­tul migră­rii de la un par­tid la altul, însă, în cazul meu, eu am fost exclus şi am rămas inde­pen­dent. Am accep­tat de dată recen­tă invi­ta­ţia preşe­din­te­lui Cla­u­diu Tusac de a mă înscrie în PSD. Am fost ales vice­preşe­din­te al PSD Man­ga­lia, în cadrul unei şedinţe în care am luat şi cuvân­tul, unde am spus că acest lucru mă ono­rea­ză şi îmi dau sea­ma că tot­o­da­tă mă res­pon­sa­bi­li­zea­ză, a mai afir­mat Dan Mol­do­van.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 29 mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply