8 Martie, sărbătoarea tuturor femeilor

0
308

8 Mar­tie, con­si­de­ra­ta­tă Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Feme­ii, a fost mai întâi expre­sie a lup­tei feme­i­lor mun­ci­toa­re pen­tru dobân­di­rea unor drep­turi, ulte­ri­or o săr­bă­toa­re a mame­lor în ţări­le din fos­tul bloc sovi­e­tic, fiind în pre­zent un pri­lej de bucu­rie şi răsfăţ pen­tru toa­te feme­i­le.

În pre­zent, o zi a bucu­ri­ei pen­tru toa­te feme­i­le, care pri­mesc flori şi dife­ri­te cado­uri, săr­bă­toa­rea de 8 Mar­tie a fost per­ce­pu­tă mult timp drept un moment în care erau afir­ma­te drep­tu­ri­le soci­a­le şi poli­ti­ce ale feme­i­lor, pre­cum şi pro­gre­se­le făcu­te în ceea ce le pri­veş­te. (gandul.info).

 LA MULTI ANI !

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply