Cât au crescut costurile pentru antreprenori? Descoperiți în sondajul realizat de CNIPMMR

0
137

Consiliul Național al IMM-urilor din România a realizat, în perioada 17.08-03.09.2021, un amplu sondaj pentru a identifica opinia antreprenorilor cu privire la impactul creșterii costurilor pentru antreprenori. Astfel, în urma sondajului realizat, la care au răspuns 760 antreprenori, au rezultat concluziile de mai jos.

1. În ceea ce privește forma de organizare, respondenții au fost 57,9% microîntreprinderi, 28,4% întreprinderi mici, 11,6% întreprinderi mijlocii și restul de 2.1% întreprinderi mari.

2. La întrebarea „Resimțiți creșteri ale costurilor produselor/serviciilor dvs. cauzate de scumpirile din ultima perioadă?”, 97,9% din respondenți au raspuns cu DA și 2.1% cu NU.

3. Întrebați „Dacă DA, cu cât v-au crescut costurile?”, 72,8% antreprenori au răspuns că au avut creșteri cuprinse între 10-30%, 18,5 % peste 30%, iar 8,7% au spus că sub 10%.

4. În ceea ce privește creșterea prețurilor produselor/serviciilor în următoarea perioadă, 36,8% au menționat că au crescut/vor crește între 10-30%, 31,6% au specificat că au crescut/vor crește sub 10%, 25,3% au precizat că nu au crescut/nu vor crește, iar restul de 6,3% au subliniat că au crescut /vor crește peste 30%.

5. Cu privire la categoria de cost a cărei creștere le-a afectat activitatea, respondenții au considerat astfel (răspuns multiplu):

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Creșterea costului materiei prime: 66,3%
Creșterea costului energiei electrice: 65,3%
Creșterea costului cu forța de muncă: 65,3%
Creșterea costului serviciilor suport (transport, depozitare, comunicații etc): 57,9%
Creșterea costului gazului natural: 44,2%

6. În ceea ce privește impactul generat de creșterile costurilor pentru compania antreprenorilor, aceștia au răspuns (răspuns multiplu):

Reducerea/amânarea investițiilor viitoare: 69,5%;
Diminuarea activității firmei: 31,6%;
Amânarea achiziționării unor programe de digitalizare a afacerii: 31,6%;
Reducerea costurilor cu pregătirea profesională a angajaților: 29,5%;
Dezvoltarea afacerii și realizarea de noi investiții: 29,5%;
Reducerea numărului de angajați: 17,9%;
Creșterea numărului de angajați: 15,8%;
Închiderea firmei: 6,3%.

7. Antreprenorii consideră că principalele obiective pe termen scurt ale companiei sunt următoarele: 57,9% consideră că principalul obiectiv este menținerea activității și a angajaților la nivelul actual, 31,6% consideră că este reprezemtat de dezvoltarea activității și creșterea numărului de angajați, iar 10,5% consideră că principalul obiectiv este diminuarea activității firmei.

8. La întrebarea „Considerați că statul ar fi trebuit să întervină în stoparea scumpirilor?”, 83,2% din respondenți au raspuns cu DA si 16,8% cu NU.

9. Întrebați care consideră că sunt principalele măsuri pe care statul trebuie să le aplice în vederea diminuării impactului resimțit, antreprenorii au răspuns astfel:

Demararea urgentă a fondurilor europene 2021-2027: 69,5%
Alocarea de fonduri pentru IMM-uri din PNRR: 68,4%
Diminuarea gradului de impozitare: 65,3%
Investiții în infrastructură (rutieră-drumuri, autostrăzi, comunicații, gaze, energie electrică etc): 57,9%
Deblocarea măsurii 3- Granturi pentru investiții: 40%
Relocarea de fonduri spre investiții din CMF 2014-2020: 34,7%
Acordarea de subvenții în domeniul energetic: 27,4%.

PROIECTE PROPUSE DE CNIPMMR PENTRU AMELIORAREA SITUAȚIEI IMM-URILOR

1. IMM RESTART ROMÂNIA

Pachet de măsuri pentru susținerea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor cu capitalizare de piaţă medie.

Ținte: mimimum 15.000 IMM finanțate pe an.
Bugetul programului: 1.231.452.000 euro.

2. EQUITY – FOND DE CAPITAL DE RISC

Prin programul EQUITY propunem crearea unui fond de investiții de tip capital de risc prin care să se asigure accesul la lichidități a IMM-urilor, respectiv a start-up-urilor inovative. Astfel IMM-urile nebancabile dupa intervenția Fondului vor reuși să intrunească condițiile de acces la credite.

Ținte: cel putin 1.000 de firme finanțate.
Bugetul programului: 205.000.000 euro.

3. PROGRAMUL ROMANIA TECH NATION

Sustinerea a cel putin 300 de start-up-uri cu componenta digitala in fiecare judet, plus Bucuresti. Activitatea propusa contine pe langa componenta financiara si o componenta educationala, de training si de mentorat. Beneficiarii interesati sa aplice la acest program de finantare vor trebui in planurile de afaceri sa includa o componenta de digitalizare a activitatii.

Ținte: 300 de start-up-uri înființate la nivelul fiecărui județ, plus în Municiiul Bucuresti.
Bugetul programului: 546.000.000 euro.

4. PROGRAM PENTRU CONSOLIDAREA DIALOGULUI SOCIAL ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE ȘI DE MANAGEMENT A PARTENERILOR SOCIALI

Realizarea unei reforme în ceea ce privește stabilirea salariului minim. Obiectivul reformei este crearea unui mecanism permanent pentru stabilirea elementelor obiective și pertinente, prin care să fie stabilit salariu minim la nivel naţional.

Ținte:

1. O lege care să prevadă mecanismul de stabilire a salariului minim
2. Cel puțin 25 standarde ocupaționale noi create;
3. Cel puțin 150 standarde ocupaționale actualizate;
4. O hotărâre de Guvern care să cuprindă o nouă împărțire pe sectoare de activitate a activităților economice din România;
5. 5 organizații patronale/sindicale să fie acreditate ca organisme intermediare sau autorități de management private pentru intervenții specifice;
6. Crearea unui instrument de promovare a politicilor publice de către partenerii sociali;
7. Preluarea pe an, de către autoritățile publice, a cel puțin o politică publică inițiată de partenerii sociali;
Bugetul programului: 100.000.000 euro.


Mangalia News, 20.09.2021. (sursa: cnipmmr.ro).piese-auto-mangalia.roLeave a Reply