Personalităţi care au participat la prima Conferinţă transatlantică EMINESCU – POE: Adrian G. Sahlean (Boston, USA)

0
240

Personalităţi care au participat la prima Conferinţă transatlantică EMINESCU – POE: Adrian G. Sahlean (Boston, USA). Personalities who participated in the first edition of the Transatlantic Conference EMINESCU – POE.

Despre Adrian aş putea vorbi ore sau zile întregi, fiindcă este nu doar o personalitate deosebită, ci şi un prieten apropiat (care a ştiut să mă încurajeze şi să mă susţină când, în 2006, am trecut prin tragedia dispariţiei premature – la nici 51 de ani – a Liviei Iacob, soţia mea).

I could talk about Adrian for hours or days because he is not only a special personality, but also a close friend (who knew how to encourage and support me when, in 2006, I went through the tragedy of premature disappearance – at less than 51 years old. – of Livia Iacob, my wife).

L-am rugat să îmi trimită el cîteva date despre activitatea sa, am citat exact prezentarea, după care voi mai adăuga ceva.

I asked him to send me some data about his activity, I quoted exactly his presentation, after which I will add something more.

Adrian George Sahlean

“Născut în România şi naturalizat în SUA (1991), dl. Sahlean deţine diploma de Master’s în filologie (engleză şi spaniolă, 1975), Master’s în psihanaliză (1995), precum şi certicarea clinică de psihanalist (echivalenţă doctorat) (2002). Traducerile în engleză includ 13 volume de poezie, povestiri, poveşti, teatru şi memorialistică iar tălmăcirile prozodice din Eminescu au primit premii internaţionale printre care Medalia de Aur UNESCO (2000), marele premiu LiterArt XXI (2002) și Premiul Centrului Național de Studii Eminesciene (2016). Volumul de eseuri Migălosul Cronofag a primit premiul Cartea Anului, din partea Uniunii Scriitorilor din România (2015). Traducerea Luceafărului (‘The Legend of the Evening Star’) a fost pusă în scenă off-Broadway (New York) în 2005 şi, din nou, în 2008. În ultimul deceniu, dl. Sahlean a susținut recitaluri de poezie cu traducerile sale în numeroase orașe din SUA și Canada. Dl. Sahlean este fondator şi presedinte al organizatiei non-profit Global Arts Inc. (2004) (www.globalartsnpo.org), organizaţie ce promovează activ literatura, arta şi muzica românească în SUA. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Asociaţiei Americane a Traducătorilor Literari, Academiei Americano-Romane, şi Societăţii Americane de Psihanaliză Modernă. Locuiește la Boston.”

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

‘Born in Romania and naturalized in the USA (1991), Mr. Sahlean holds a Master’s degree in philology (English and Spanish, 1975), a Master’s degree in psychoanalysis (1995), as well as a clinical certification as a psychoanalyst (PhD equivalence) (2002). English translations – 13 volumes of poetry, short stories, stories, theater and memoirs and Eminescu’s prosodic interpretations – have received international awards including the UNESCO Gold Medal (2000), the LiterArt XXI Grand Prize (2002) and the Eminescu National Center for Studies Award ( 2016). The volume of essays Migălosul Cronogfag received the Book of the Year award from the Romanian Writers’ Union (2015). The translation of ‘The Legend of the Evening Star’ was staged off-Broadway (New York) in 2005 and again in 2008.
In the last decade, Mr. Sahlean has given poetry recitals with his translations in many cities in the USA and Canada. Mr. Sahlean is the founder and president of the non-profit organization Global Arts Inc. (2004) (www.globalartsnpo.org), an organization that actively promotes Romanian literature, art and music in the USA. He is a member of the Romanian Writers’ Union, the American Association of Literary Translators, the American-Romanian Academy, and the American Society of Modern Psychoanalysis. He lives in Boston’.

Adrian locuieşte în Boston. Să fie o întâmplare că locuieşte în oraşul în care s-a născut Poe?
Adrian lives in Boston. Is it a coincidence that he lives in the city where Poe was born?

***
Prima ediţie a Conferinţei transatlantice online EMINESCU – POE s-a încheiat. Şi s-a încheiat perfect. Sau miraculos.
The first edition of the EMINESCU – POE Online Transatlantic Conference has ended. And it ended perfectly. Or miraculous.

Profesorul american Robert Tally Jr. a citit capodopera lui POE, “Corbul”, iar traducătorul american al lui EMINESCU, Adrian G. Sahlean, a oferit un videoclip în care un actor american citeşte traducerea făcută de Adrian din GLOSSĂ.
The American Professor Robert Tally Jr. read POE’s masterpiece, “The Raven”, and EMINESCU’s American translator, Adrian G. Sahlean, offered a video in which an American actor reads Adrian’s translation of ‘GLOSSA’.

Cu alte cuvinte EMINESCU şi POE s-au regăsit peste Atlantic datorită POEZIEI, iar această primă ediţie a Conferinţei transatlantice EMINESCU – POE a demonstrat că Atlanticul nu doar desparte, ci poate – prin geniile a doi mari poeţi – să unească.
In other words, EMINESCU and POE found themselves across the Atlantic due to POETRY, and this first edition of the Transatlantic Conference EMINESCU – POE demonstrated that the Atlantic not only separates, but can – through the geniuses of two great poets – unite.

Ioan Iacob, iulie 2021, București.

MN: Mangalia News are onoarea de a fi partener media oficial în Proiectul transatlantic ”EMINESCU – POE”, încă de la lansarea sa de către domnul Prof. Dr. Ioan Iacob.


Mangalia News, 05.07.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply