Personalităţi participante la prima ediţie a Conferinţei transatlantice EMINESCU – POE: E.S. Călin Humă, Consul Onorific al României la Winchester, Marea Britanie

0
458

Personalităţi participante la prima ediţie a Conferinţei transatlantice EMINESCU – POE / Personalities participating in the first edition of the Transatlantic Conference EMINESCU – POE: E.S. Călin Humă, Consul Onorific al României la Winchester, Marea Britanie / H.E. Călin Humă, the Honorary Consul of Romania in Winchester, UK.

Citesc informaţii pe Internet: ‘Winchester was the first and former capital city of England. It developed from the Roman town of Venta Belgarum, which in turn developed from an Iron Age oppidum. Winchester remained the most important city in England until the Norman conquest in the eleventh century. The city has since become one of the most expensive and affluent areas in the United Kingdom.’ / Winchester a fost prima și fosta capitală a Angliei. S-a dezvoltat din orașul roman Venta Belgarum, care la rândul său s-a dezvoltat dintr-un oppidum din epoca fierului. Winchester a rămas cel mai important oraș din Anglia până la cucerirea normandă din secolul al XI-lea. Orașul a devenit de atunci una dintre cele mai scumpe și bogate zone din Regatul Unit.

Cel mai important punct de reper al orașului este Catedrala Winchester. Orașul găzduiește, de asemenea, Universitatea din Winchester și Colegiul Winchester, cea mai veche școală publică din Regatul Unit care încă își folosește clădirile originale. /The city’s major landmark is Winchester Cathedral. The city is also home to the University of Winchester and Winchester College, the oldest public school in the United Kingdom still using its original buildings.

În această catedrală au avut loc concerte din muzica celui care este nu doar diplomat, ci şi un compozitor profund şi sensibil: Călin Humă. / In this cathedral there were concerts from the music of the one who is not only a diplomat, but also a deep and sensitive composer: Călin Humă./
His Excellency discovered the Transatlantic Project EMINESCU – POE and declared his support for this project, but the pandemic thwarted the initial plans and no events could be organized in London and New York. / Excelența Sa a descoperit proiectul transatlantic EMINESCU – POE și și-a declarat sprijinul pentru acest proiect, dar pandemia a zădărnicit planurile inițiale și nu s-au putut organiza evenimente la Londra și New York./

Circulaţia aglomerată pe o autostradă din Marea Britanie era să împiedice participarea domnului Consul Călin Humă la prima ediţie a Conferinţei transatlantice online EMINESCU POE, dar Excelenţa Sa a reuşit să participe la ultima parte, să aibă o intervenţie interesantă despre promovarea lui Eminescu şi a valorilor româneşti în spaţiul anglofon şi să promită că va fi alături de Fundaţia culturală HESPERUS şi de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, pentru promovarea acestui proiect transatlantic. / Crowded traffic on a highway in Great Britain was to prevent the participation of Consul Călin Humă in the first edition of the online transatlantic conference EMINESCU POE, but His Excellency managed to participate in the last part, to have an interesting intervention about promoting Eminescu and Romanian values in the English-speaking world and to promise to be with the HESPERUS Cultural Foundation and the Union of Professional Journalists in Romania to promote this transatlantic project./

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Un exemplu strălucit, prin care Diplomaţia şi Cultura se alătură unui demers jurnalistic internaţional pentru promovarea valorilor româneşti, europene şi transatlantice. / A brilliant example through which Diplomacy and Culture join an international journalistic approach to the promotion of Romanian, European and transatlantic values.

Ioan Iacob, iunie 2021, București.

MN: Vă invităm să vizionați și celelate episoade cu Personalități participante la prima Conferință transatlantică ”Eminescu – Poe”. Mangalia News are onoarea de a fi partener media oficial în Proiectul transatlantic ”EMINESCU – POE”, încă de la lansarea sa de către domnul Prof. Dr. Ioan Iacob.


Mangalia News, 02.07.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply