ASTRONOMIE ŞI NAVIGAŢIE ASTRONOMICĂ – Florin Iordănoaia | Serial online dedicat navigatorilor

0
748

ASTRONOMIE ŞI NAVIGAŢIE ASTRONOMICĂ – Florin Iordănoaia | Serial online dedicat navigatorilor.

În anul 2004, la Editura „Nautica” din Constanţa, am publicat lucrarea „Astronomie şi Navigaţie Astronomică”, după o perioadă de 10 ani de studiu şi de lucru, aproape fără întrerupere. Am căutat să realizez o lucrare completă, adaptată cerinţelor moderne de pregătire a ofiţerilor de punte. La final, am ajuns la 26 de capitole şi 10 anexe, cu un total de 450 de pagini, format A4, color.

În lucrare am realizat, cu ajutorul „mouse-ului”, peste 150 de figuri şi scheme. Am mai folosit o serie de fotografii, preluate de pe site-urile de specialitate, dar şi pagini din mai multe documente nautice.

Cartea a fost primită cu suspiciuni, de către unii, dar şi cu aprecieri, de cei mai mulţi. Cel mai important a fost însă faptul că studenţii mei de la Facultatea de Navigaţie, au lucrat după această carte, au pregătit examenele şi mai ales, au vrut să se perfecţioneze în arta navigaţiei celeste.

A venit însă un moment dificil pentru această disciplină, atunci cînd au fost reduse substanţial numărul de ore de pregătire a studenţilor (cursuri, seminarii, laboratoare şi lucrări practice), iar unele universităţi de marină, de prestigiu, din străinătate, au scos disciplina din programa de pregătire a studenţilor, de la marina civilă şi de la militară.

La alte universităţi, au fost păstrate un anumit număr de ore de pregătire, dar în realitate, acestea au fost insuficiente pentru ca un student, la sfîrşitul cursului sau semestrului, să fie în stare să determine corect, punctul astronomic al navei.

Îmi aduc aminte, că acum cîţiva ani, fiind la biroul departamentului, într-o pauză, a venit o studentă, care i-a spus unui coleg, că a obţinut nota 10 la Navigaţie Astronomică. Colegul meu a felicitat-o şi m-a prezentat pe mine, ca fiind un pasionat de Astronomie, fost profesor de Navigaţie Astronomică. Am felicitat-o pe studenta respectivă şi i-am spus că aş vrea să-i pun o întrebare, dacă nu se supără. A acceptat! Am întrebat-o, care sînt „elementele dreptei de înălţime”, pe care le folosim la determinarea punctului astronomic al navei. Spre surprinderea mea, aceasta nu a ştiu şi s-a scuzat, spunînd că ea a lucrat doar probleme şi nu a citit teorie! Fiind o studentă foarte bună la învăţătură, cu atît mai mult, am înţeles că predarea acestei discipline, a căzut în desuetudine! Nu am făcut un proces de intenţie, dar am purtat ulterior o discuţie cu colega care predă această disciplină (care mi-a fost studentă). Aceasta m-a lămurit, că la numărul foarte mic de ore alocate disciplinei, nu are ce să facă, pentru a le putea oferi mai multe informaţii şi a-i putea să-i îndrume, ca să studieze şi să cunoască noţiunile teoretice şi practice.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

În prezent, datorită pericolelor generate de hackers, care ar putea să oprească sistemele de navigaţie GPS şi AIS, disciplina a fost reintrodusă în programele de studiu, dar rămîne cu un deficit de ore, normale pentru a putea pregăti un student, cel puţin teoretic, pentru ca acesta, la bordul navelor în care îşi efectuează practica de specialitate (cadeţia), să fie capabil să determine punctul astronomic al navei şi să verifice corecţia girocompasului. Cele mai importante aspecte ale acestei discipline.

De-a lungul timpului, mai multe persoane, mi-au reproşat faptul că pun accent prea mare pe pregătirea „clasică” de navigaţie şi în mod special, pe Navigaţia Astronomică, pentru că la bordul navelor, cadeţii şi ofiţerii tineri, au mai multă nevoie de cunoaşterea şi folosirea corectă a sistemelor de navigaţie electronică.

Disputele de acest fel, venind din partea unor coamandanţi de nave, ofiţeri maritimi 1 sau chiar ofiţeri de punte tineri absolvenţi, nu au reuşit să mă convingă, ca să accept că această disciplină trebuie să fie scoasă definitiv din programa de pregătire şi de la examenele de promovare de la Autoritatea Navală.

Motivele pe care le-am invocat de-a lungul timpului, au fost legate de următoarele aspecte:

-Standardul ridicat, necesar, de pregătire a unui student. Această disciplină nu este de nota 5, pentru mediocri! Ai cunoştinţe, iei nota 10, nu ai, iei nota 4!

-Antrenarea minţii, pentru a rezolva corect exerciţii de navigaţie complexă.

-Dezvoltarea atenţiei în efectuarea calculelor, a identificării aştrilor şi a efectuării observaţiilor astronomice.

-Formarea deprinderilor de a lucra cu instrumentele clasice, în paralel cu cele electronice, pentru a avea alternative, în situaţiile dificile de la bordul navei.

-Luarea deciziilor, în funcţie de observaţiile efectuate, de calculele realizate şi de necesitatea acestora.

Rezumînd, consider că Navigaţia Astronomică, înseamnă următoarea formulă:

Gîndire + Atenţie + Decizie, iar de aici trebuie să rezulte:

Navigatori foarte bine pregătiţi!

Dacă vă interesează, voi continua prezentarea cărţii într-un serial, aici, la propunerea conducerii ziarului online Mangalia News.

Cu mult respect!”

Florin Iordănoaia, 20 octombrie 2020.

MN: Mulțumim domnului Forin Iordănoaia pentru acceptarea provocării noastre, aceea de a face cunoscută cititorilor cotidianului Mangalia News această lucrare atât de importantă pentru lumea temerară a navigatorilor. Pe parcursul episoadelor pe care le vom publica, în funcție de interesul tinerilor care se pregătesc pentru cariera de ofițer de punte, dar nu numai pentru ei, ci pentru toți cei interesați de lumea fascinantă a astrelor cerești, poate va reuși să pregătească o nouă ediție a Manualului de ASTRONOMIE ŞI NAVIGAŢIE ASTRONOMICĂ, carte de temelie pentru formarea oricărui navigator care nu se bazează numai pe instrumentele electronice de navigație. Vânt bun, printre reperele astronomice!


Mangalia News, 20.10.2020.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply