Iuliean HORNEȚ – Inventatorul român care ar putea transforma gropile de gunoi în căldură, combustibil și curent electric, energii nepoluante!

0
476

Se luptă pentru o Românie verde. Pentru în­lăturarea gropilor de gunoi și a nămo­lurilor de ca­nalizare și transformarea lor în ener­gie prie­tenoasă cu mediul. Pentru terenuri fertile, fără îngră­șăminte chimice. Pentru un aer curat de res­­pirat și o apă freatică nepoluată. Și pen­tru inde­pendența acestui pământ față de combus­tibili. El vrea să ajute la crearea unor locuri de muncă „verzi”, mai ales acolo unde este cea mai mare ne­voie de ele: în regiunile subdez­vol­tate, la sat. Bărbatul nu este un activist pen­tru mediu. Nu este un poet. Nu este un om cu ca­pul în nori, genul care să caute atenție publică sau ca­re promite mi­nuni irealizabile. Dim­po­trivă: el este un inventator. Instalațiile sale pentru producerea energiei electrice sunt folosite în multe țări ale lumii.

În numai șapte ani, între 2003 și 2010, fostul specialist în balistică al Armatei Ro­mâne, originar din Brăila, a realizat peste 70 de dispozitive tehnice pentru obținerea ener­giei verzi: din deșeuri organice, gunoi me­najer, nămoluri de canalizare, plastic, haine vechi și anvelope auto. Cu ajutorul lor, el ar putea să transforme gropile de gunoi ale României în căldură, combustibil și cu­rent electric, prietenoase față de mediu. Sau să ajute la înlăturarea uriașelor insule de plas­tic din ocean – o catastrofă ecologică glo­ba­lă, pentru care nimeni nu pare să se simtă responsabil. Sună prea frumos pentru a fi adevărat? „Partea tehnologică a acestei pro­vo­cări am rezolvat-o”, spune Iuliean Horneț.

„Dacă am un vis, trebuie să-l urmăresc neabătut”.

Inventatorul este de ani de zile invitat la con­fe­rințe și congrese internaționale și onorat cu distincții pentru tehnologiile sale inovative. El își vinde deja de un deceniu inovațiile în țară și peste hotare. Ni­meni nu a contestat nivelurile incredibil de scăzute ale poluanților din sistemele sale de încălzire, care sunt publicate pe pagina de internet a firmei sale „EcoHorneț”. Câte unii au mai venit să facă măsu­rători. Antreprenori de renume mondial au dorit să cumpere de la el patente și să le vân­­dă sub propria marcă. Dar aici a in­ter­venit onoarea lui de inventator. Și pericolul ca soluțiile sale prietenoase față de mediu să dispară în sertarele concurenței sau ale lobby-știlor combustibililor fosili…

Citiți continuarea în formula-as.ro

Publicitate https://www.mangalianews.ro/


piese-auto-mangalia.roLeave a Reply